photo-1572610283235-8d3b4a70c60e

När vi skapar applikationer i Power Apps kan vi direkt koncentrera oss på vad applikationen ska göra och på så sätt komma snabbt framåt. Vi behöver till exempel inte börja med att skapa en lösning för att logga in användaren eller skapa kod som hämtar data från exempelvis SQL eller SharePoint – allt sådant är redan inbyggt i plattformen.

Den kod vi skriver påminner mycket om formler i Excel vilket ytterligare förenklar applikationsbyggandet, då de flesta redan har erfarenhet av Excel. Alla grafiska element är redan klara och placeras enkelt ut med dra-och-släpp-principen.

Låt säga att vi har två textinmatningsfält som heter ”txtInput1” respektive ”txtInput2”. Utöver dessa två fält har vi en textruta (label) som heter ”lblText”. Om vi vill summera värdena i de båda fälten och visa svaret i rutan lblText så använder vi denna formel:

txtInput1.Value + txtInput2.Value

Skärmavbild 2023-09-19 kl. 07.39.02

Principen är alltså densamma som för beräkningar i celler i Excel.

Snabb utveckling

Att utveckla en traditionell applikation tar som bekant mycket tid – även om den har väldigt enkla funktioner. Med Power Apps är det annorlunda, eftersom mycket redan är klart i plattformen. Här är några exempel på saker du som användare inte behöver tänka på:

  • Autentisering av användare
  • Att bygga grafiska kontroller
  • Hur man ansluter till olika datakällor
  • Anpassning för att en app ska fungera med både iOS och Android

Dessutom är utvecklingsmiljön visuell och lättarbetad samt att mindre mängd kod gör det enklare att undvika potentiella fel. Detta är bara några exempel på varför man ofta ser att det går snabbare att nå resultat med Power Apps jämför med traditionell utveckling.

Datakällorna som vi redan använder

En annan stor fördel med Power Apps är att hela plattformen är byggd för att åtkomst till data ska vara så enkel som möjligt. Att ansluta till data i Dataverse, SQL eller SharePoint är gjort med några enkla klick. På köpet får vi automatisk säkerhet. Till exempel skickas behörigheterna med från appen till datakällan, så att vi hela tiden kan vara säkra på att behörigheterna i datakällan även gäller när vi har åtkomst till datan via en Power App.

Andra typer av datakällor är filer i OneDrive eller SharePoint, exempelvis en Excel-fil. Det är vanligt förekommande när man bygger om befintliga Excel-baserade lösningar och ger stor flexibilitet. Allt fortfarande utan att skriva mer än väldigt enkel kod.

Power Apps stödjer även betydligt mer avancerade datakällor. En datakälla kan till exempel befinna sig i företagets lokala datacenter, i form av en SQL-databas eller Oracle-server. Oavsett så kan vi komma åt data genom att använda en gateway. Om en färdig lösning för att ansluta saknas kan vi bygga våra egna anslutningar, exempelvis baserat på ett REST-Api.

Skärmavbild 2023-09-19 kl. 07.41.45

Maximal mobilitet

När vi bygger traditionella appar är det alltid en stor utmaning att anpassa apparna till de olika operativsystem som finns. Att utveckla för Android är annorlunda jämfört med Apple/iOS. En app utvecklad för Android eller iOS kan inte heller per automatik köras på en Windows- eller MAC-dator.

Genom att använda Power Apps behöver vi inte ta hänsyn till olika operativsystem eftersom alla appar alltid fungerar på alla plattformar.

Skärmavbild 2023-09-19 kl. 07.46.17

När väljer vi en annan lösning?

Nu tänker du att Power Apps är lösningen på alla världens problem. Så är det naturligtvis inte (även om det är nära). Här följer några exempel på när Power Apps inte är det mest lämpliga alternativet:

  • Appar eller lösningar som hantera väldigt stora datamängder
  • Appar som ska kunna köras av personer som inte ingår i er Microsoft 365 Tenant
  • Appar som ska kunna köras anonymt
  • Appar som måste kunna arbeta i bakgrunden

Kontakta oss på Exobe om du har en idé, men är osäker på om Power Apps är rätt eller inte. Vi kan Power Apps och Power Platform både utan och innan!

Hur kommer man i gång?

Att komma i gång är enkelt; gå till https://make.powerapps.com och börja utforska. När du går till portalen möts du av denna sida.

Skärmavbild 2023-09-19 kl. 07.48.12

Här hittar du appar som andra har gjort och som är delade med dig. Här finns även länkar till var man kan lära sig mer om Power Apps. Nästa steg är att poppa lite popcorn, luta sig tillbaka och ta del av några YouTube-klipp. Här är bra exempel på videos för att komma i gång:

https://www.youtube.com/watch?v=FAaGnDg9ozA

https://www.youtube.com/watch?v=UwbCIZTx59I

https://www.youtube.com/watch?v=JXJ56rwS8zo

https://www.youtube.com/watch?v=4N11-QQDdeM

Du kan så klart även kontakta oss på Exobe så hjälper vi er att komma igång!

Relaterade inlägg

Vill du vara säker på att inte missa något

Som du märker brinner vi för att dela med oss av våra erfarenheter, nyttiga lärdomar och spaningar ut i exosfären. Se till att följa vårt nyhetsbrev eller vårt flöde på Linkedin så du inte missar något.

Hidden