Dagens blogpost – hur du som administratör kan nyttja Authentication Strength I Conditional Access för att ställa högre krav (inklusive Passwordless) för autentisering i Azure Active Directory.

Krav på stark autentisering för såväl administratöter som slutanvändare är ett ständigt förekommande ämne på agendan inom säkerhetsarbetet. Särskilt med tanke på nuvarande världsläge och hotaktörernas allt mer ökade förmåga till identitetsrelaterade cyberattacker. 

En metodik för att stärka skydden vad gäller tillgången mot organisationens resurser har vart att ställa krav på Multi-faktor autentisering i kombination med en betrodd enhet. Utöver möjligheten att ställa de säkerhetskraven har ny passwordless-teknologi gett ytterligare möjligheter till utökat skydd för att stärka säkerheten kring en organisations identiteter. Detta för att på bästa sätt motverka hot som kan vara lösenordsbaserade eller phishing-relaterade. 

I denna blogpost går jag igenom hur vi kan ställa krav på Passwordless autentisering i Azure Active Directory, dels för samtliga användare och dels för specifika ändamål.  

Relaterade inlägg

Vill du vara säker på att inte missa något

Som du märker brinner vi för att dela med oss av våra erfarenheter, nyttiga lärdomar och spaningar ut i exosfären. Se till att följa vårt nyhetsbrev eller vårt flöde på Linkedin så du inte missar något.

Hidden