Profilbild på Pia Strider uppe på NK i Stockholm

Pia Stider

Förändringsledare digitala arbetssätt

fornamn.efternamn@exobe.com

·

·

Linkedin