Profilbild på Pia Strider uppe på NK i Stockholm

Pia Stider

Förändringsledare digitala arbetssätt