Från starten av pandemin och fram tills nu har den digitala arbetsplatsen blivit en kritisk förmåga för majoriteten av verksamheter. Speciellt under pandemin har förmågor som Microsoft Teams möjliggjort att många verksamheter har kunnat jobba vidare på trots av nedstängningar och begräsningar. Men även nu efter pandemin spelar den digitala arbetsplatsen en större roll än den någonsin har gjort för att kunna erbjuda medarbetare ett mera flexibelt arbetsliv.  

Gartners nyckelbudskap under Digital Workplace Summit 2021 var att forma den digitala arbetsplatsen för ”Happier, faster and smarter” medarbetare. Under senaste åren har majoriteten av verksamheter investerad massivt i cloud plattforms från Microsoft för att kunna erbjuda just en bättre och mera modern digital arbetsplats. Men enligt Gartner (Digital Workplace Summit 2022) har medarbetare INTE blivit gladare, snabbare eller klokare med hjälp av stora nya investeringar i teknologi. Enligt Gartners egen research har 81% av verksamheter investerad mera i digital workplace teknologier men enbart 8% av medarbetare är mera engagerade…och enbart 7% känner att de har blivit mera effektiva och gärna stannar kvar hos sin befintliga arbetsgivare. En ok start men vi har enbart nått slutet på början av resan mot en mera effektiv digital arbetsplats enligt Gartner.  

Istället för att fokusera på teknologin behöver vi att fokusera på användaren och människan som använder teknologin. Vi behöver bli bättre på att förstå hur vi kan förbättra upplevelsen av den digitala arbetsplatsen och hur den kan stötta människor för ett skönare arbetsliv. Vi behöver kunna besvara två nyckelfrågor för att börja resan mot en mera människa-fokuserad digital arbetsplats:  

  • Vad behöver våra medarbetare för att få en bra upplevelse i arbetslivet? Må bra i både det fysiska och digitala?  
  • Vad behöver verksamheten från den digitala arbetsplatsen för att kunna fungera bättre?  

Så vi behöver investera i en mera enhetlig och sammanhängande upplevelse med den teknologi som vi redan investerad i och vi behöver investera mera i våra medarbetare och deras digitala kunskaper.

Bygg en mera människa-fokuserad digital arbetsplats med Microsoft Viva  

Microsoft Viva bygger vidare på allt du redan investerad i med Microsoft 365 och hjälper dig med att bygga en robust och medarbetar-fokuserad digital arbetsplats:  

ms viva

  • Viva Connections: blir ditt nya roll-baserade och mobila intranät med länkar in i alla befintliga verktyg som Teams och Office suiten. Viva Connections erbjuder en integrerad och flexibel plattform för kommunikation, dialog och engagemang.  
  • Viva Insights: hjälper dig att analysera och förstå hur du, din gruppering och hela organisationen jobbar i den digitala arbetsplatsen: hur fungerar kommunikation och samarbete? Har medarbetare för många möten? Har medarbetare tid att fokusera i sitt arbete? Fungerar samarbete på tvärs av verksamheten? Etc, etc. Med avancerad dataanalys får du rekommendationer för hur du kan förbättra digitala arbetssätt och arbetsmiljö både när de jobbar på distans och på plats i kontoret.  
  • Viva Topics: använder avancerad AI för att strukturera och koppla ihop information, kunskap och medarbetare på tvärs av verksamheten 
  • Viva Learnings: integrerar lärande på ett naturligt sätt i den digitala arbetsplatsen så att medarbetarna ständigt känner sig bättre rustade i sitt arbetsliv 

Allt detta integreras ihop och anpassas individuellt till medarbetare och ledare för en bättre upplevelse med fokus på positiv nytta för medarbetare och verksamhet. Men för att lyckas är det viktigt inte bara att fortsätta aktivera ny teknologi. Istället handlar det om att förstå möjligheterna tillsammans med kollegorna på HR och övriga ledningsgruppen och tillsammans bygga en strukturerad plan för att få effekt.  

Är du intresserad av att lära mera om Microsoft Viva och hur det skulle kunna lyfta medarbetarupplevelsen i den digitala arbetsplatsen, kan vi erbjuda en rad workshops för att komma igång.  

Relaterade inlägg

Vill du vara säker på att inte missa något

Som du märker brinner vi för att dela med oss av våra erfarenheter, nyttiga lärdomar och spaningar ut i exosfären. Se till att följa vårt nyhetsbrev eller vårt flöde på Linkedin så du inte missar något.

Hidden