AI är på väg att introduceras i våra mest använda digitala arbetsverktyg och med det uppstår nya utmaningar kring säkerhet och regelefterlevnad. AI ska ses som en möjliggörare men det måste hanteras på rätt sätt, säger Anders Green, Cloud Security Advisor & Partner på Exobe.

DSCF6295_S

I mitten av mars presenterade Microsoft sitt nya AI-verktyg Copilot. Det kommer snart att integreras i de Microsoft 365-appar som många använder dagligen, som Word, Excel, PowerPoint, Outlook och Teams. Många andra AI-lösningar finns redan på marknaden och har börjat vinna populäritet både privat och i människors yrkesliv. Chat GPT från Open AI är den kanske mest kända.

Men med AI skapas nya utmaningar.

– På många företag är IT-säkerhetsansvariga oroliga för vad som kan hända om AIkopplade program, som Chat GPT, införs på grund av osäkerhet kring informationshantering, förklarar Anders Green. Att föra information mellan interna dokument och AI-lösningar som kan finnas placerade var som helst i världen kan innebära att säker information plötsligt görs tillgänglig för andra.

– Företag måste ha tydliga riktlinjer för att undvika riskerna. Det är viktigt att skilja mellan information som kan delas öppet på en webbsida och information som kräver mer sekretess. IT-säkerhetsansvariga måste se till att rätt information hanteras på rätt plats och att de mest känsliga uppgifterna inte skickas via till exempel Teams, säger han.

”Även om det kan finnas oro över att använda AI i samarbetsverktyg, är det viktigt att tänka på de fördelar som teknologin kan erbjuda och att hitta sätt att använda den på ett säkert sätt i det dagliga arbetet.”

P1022536_Ss

Exobe har lösningar inom AI

Exobe har lösningar för att hjälpa företag att bygga mer kunskap om säkerhetsaspekten kring AI. Det gäller också compliancefrågan, där olika regelverk måste följas.

– I nuläget finns inte speciella regler för just AI, men det finns massor med regler kring informationssäkerhet, förklarar Tommy Clarke, Cloud Productivity Expert & Partner på Exobe. En utmaning är att hålla sig uppdaterad med teknologin då den utvecklas mycket snabbare än lagstiftningen.

– För att hantera dessa utmaningar måste företagen redan nu börja utveckla säkra processer för informationshantering. Här kan vi erbjuda rådgivande och utbildande tjänster som syftar till att öka medvetenheten om informationssäkerhet och överensstämmelse med regelverk, säger han.

Exobe kan öka förståelse kring AI

Samtidigt är intresset stort för AI bland företag i Skandinavien. Det som lockar mest intresse är troligtvis den produktivitetsökning som det kan leda till.

– Det är viktigt att se på AI som en möjliggörare för företagen och inte som en hotfull teknologi. Även om det kan finnas oro över att använda AI i samarbetsverktyg, är det viktigt att tänka på de fördelar som teknologin kan erbjuda och att hitta sätt att använda den på ett säkert sätt i det dagliga arbetet. Det här kan vi hjälpa till med, avslutar Anders Green.

 

Relaterade inlägg

Vill du vara säker på att inte missa något

Som du märker brinner vi för att dela med oss av våra erfarenheter, nyttiga lärdomar och spaningar ut i exosfären. Se till att följa vårt nyhetsbrev eller vårt flöde på Linkedin så du inte missar något.

Hidden