Exobe_di_copilot
Ingen kan ha missat framfarten av Copilot for Microsoft 365 – Microsofts egen AI-assistent som är på god väg att revolutionera etablerade arbetssätt. Tjänsten efterfrågas i de flesta branscher och på alla nivåer i verksamheterna. Men bör ”alla” nyttja Copilot for Microsoft 365 i sin yrkesroll? Och hur förbereder man bäst sin organisation inför en eventuell implementering?

Att få börja använda Copilot for Microsoft 365 i sin verksamhet har varit efterlängtat i stora delar av landets näringsliv den senaste tiden. Möjligheten att spara tid, analysera data och summera möten är onekligen tilltalande. Att investera i nya verktyg innebär ofta en inlärningskurva, och ibland matchar inte verktygen omedelbart företagets behov. Det är dock en del av processen att utforska och anpassa sig till ny teknologi, och det ger värdefulla insikter för framtida teknikinvesteringar.

- Utmaningen är i många fall att man är ivrig att hoppa på AI-tåget och förväntar sig snabb ROI, men saknar en realistisk plan för implementeringen. Det är viktigt att först sätta strukturen, städa bland sin befintliga data och ha en tydlig strategi för hur organisationen ska lära sig att Copilot for Microsoft 365. Idag vill alla ha Copilot, men få vet vad de faktiskt ska ha det till, och vilken nytta de kan förvänta sig. För att se värdet och potentialen krävs att varje organisation tar sig tiden att utforska möjligheterna på ett strukturerat sätt, säger Niclas Bovall, Microsoft 365-expert på Exobe.

Ha en tydlig plan, var agil och växla upp successivt

Rätt nyttjat finns enorma vinster att göra med Copilot for Microsoft 365, enligt Bovall. Nyckeln för en framgångsrik implementering ligger i att börja i kontrollerad skala, för att kunna utforska möjligheter och ta reda på var i organisationen man ser mest affärsnytta. Härifrån är det sedan enkelt att växla upp successivt. En annan strategi är att flytta licenser till andra grupperingar om man upptäcker att Copilot inte ger värde för specifika grupper eller processer.

- Man ska inte tro att allting kommer att fungera från dag ett. Men de företag som avvaktar utvecklingen kommer att bli stående på perrongen när tåget har gått. Det finns stora vinster att göra om man tidigt lär sig förstå Copilot med Copilot och använder sig av AI-kraften för att kunna analysera, summera eller söka i specifika system. Det är då de stora vinsterna kommer att visa sig, fortsätter Niclas Bovall.

Med tålamod kommer det stora värdet 

Det är viktigt att ha klart för sig att Copilot for Microsoft 365 inte omedelbart visar sin fulla potential. Det tar tid och kräver utforskning innan våra högt ställda förväntningar kan infrias. Men övning ger som bekant färdighet, och på sikt kommer de företag som har tålamod och en långsiktig strategi för Copilot for Microsoft 365 att kunna realisera ett betydande värde och säkra ett markant försprång på marknaden.

Relaterade inlägg

Vill du vara säker på att inte missa något

Som du märker brinner vi för att dela med oss av våra erfarenheter, nyttiga lärdomar och spaningar ut i exosfären. Se till att följa vårt nyhetsbrev eller vårt flöde på Linkedin så du inte missar något.

Hidden