AI med Copilot for Microsoft 365


Hur kan vi arbeta med AI utan att göra avkall på integriteten?


Kan vi börja i liten skala och testa oss fram?


Äventyrar vi konfidentiell data genom att nyttja AI?

man-typing-dusk_21x9

Att nyttja möjligheterna med artificiell intelligens (AI) kan ha stor positiv inverkan på din verksamhet, bland annat genom prediktiv analys, automatisering av återkommande arbetsmoment och för att identifiera nya affärsmöjligheter.

Men det finns också risker med AI som man måste vara medveten om. Inte minst när det gäller hantering av konfidentiell data, integritet och säkerhet.

Utvecklingen av AI-tjänster sker löpande och vi på Exobe kan hjälpa dig med allt från att identifiera möjligheter och sätta en AI-strategi till löpande rådgivning och utvärdering.

Exobe Copilot for Microsoft 365 accelerator

Copilot for Microsoft 365 •

På Exobe hjälper vi er att ta nästa steg mot moderna digitala verktyg & arbetssätt. Vi följer med på er resa mot ett tryggare och skönare arbetsliv. Fyll i formuläret nedan så svarar vi så fort vi kan.

Hidden

Allt du behöver veta om Copilot for Microsoft 365

Vad är Copilot for Microsoft 365?

Copilot for Microsoft 365 är ett AI-baserat produktivitetsverktyg som samordnar Large Language Models (LLM), innehåll i Microsoft Graph och de Microsoft 365-appar som du använder varje dag, till exempel Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams med flera. Detta verktyg ger intelligent hjälp i realtid så att du som användare kan förbättra din kreativitet, produktivitet och dina färdigheter. Copilot for Microsoft 365 använder en kombination av Large Language Models, en AI-algoritm (artificiell intelligens) som använder Deep Learning-teknik och stora datauppsättningar för att förstå, sammanfatta, förutsäga och generera innehåll.

Copilot for Microsoft 365 är sömlöst integrerat i de mest använda apparna, vilket hjälper användaren att frigöra tid för produktivitet och fokuserat arbete. Detta verktyg kan också användas för att skapa anpassade avbildningar med hjälp av DALL-E, OpenAI:s avbildningsgenerator.

Hur gör jag för att få Copilot i Microsoft 365-appar?

För att använda Copilot måste din organisation uppfylla vissa tekniska krav och ha vissa funktioner aktiverade. Användare av Copilot måste ha antingen en Microsoft 365 E3- eller E5-licens och ett Azure Active Directory-konto, vilket ger åtkomst till Microsoft 365-appar och tjänster som fungerar med Copilot, inklusive Word, Excel, PowerPoint, OneDrive, Outlook, Loop och mer. När det blir tillgängligt för din organisation måste dina användare vara på Current Channel för Microsoft 365-appar för att kunna använda Copilot i skrivbordsklienter.

Det finns även fler rekommenderade förberedelser för att få en bättre upplevelse med teknologin. Precis som med alla Microsoft 365-tjänster rekommenderar vi att anpassa ert nätverk efter Microsoft 365:s principer för nätverksanslutningar. Detta kommer att bidra till en bättre upplevelse med Copilot genom att minimera latency (fördröjning) och öka nätverkets Quality of Service (QoS) för kritiska nätverksflöden. Vissa Copilot-upplevelser kräver en WebSocket-anslutning från enheten som kör Microsoft 365-appen till en Microsoft-tjänst. Därför får inte WebSockets vara blockerade från användarenheter. Slutligen, för att dra nytta av den intelligenta upplevelsen över samtliga inkluderade applikationer behöver ni aktivera plugins med hjälp av Teams admin center.

Copilot i Word

I just Word blir Copilot for Microsoft 365 en AI-baserad funktion som kan hjälpa dig att skapa och redigera dokument. Till exempel kan du få hjälp att skapa ett första utkast av ditt dokument eller bygga vidare på något du har skrivit tidigare. En vanlig och ofta uppskattad funktion är att sammanfatta ditt dokument och hitta ytterligare information för att stödja det. Du kan också be Copilot for Microsoft 365 att generera en artikel i Word baserat på en presentation du har i PowerPoint.

För att använda Copilot for Microsoft 365 i Word navigerar du till fliken “Redigera” och klickar på “Copilot” i menyn. Sedan är det upp till dig att välja vilken funktion du vill använda.

Copilot i PowerPoint

I PowerPoint kan Copilot for Microsoft 365 bli din bästa kompis när det kommer till att skapa och redigera presentationer. Det kan handla om att skapa ett första utkast på en presentation utifrån en text eller anteckningar. Det kan också handla om att sammanfatta din presentation eller organisera dina slides.

En annan populär funktion är att få hjälp med att designa PowerPointen. För att använda Copilot for Microsoft 365 i PowerPoint går du till fliken “Design” och väljer “Copilot” i menyn. Sedan är det bara att sätta igång och skapa.

Copilot i Excel

Med Copilot for Microsoft 365 kan du helt enkelt göra mer med din data i Excel. Det går exempelvis att ta data i tabeller och få hjälp med att generera formelkolumnförslag. Det går även att få Excel att visa insikter i diagram och Pivot-tabeller och markera var de mest intressanta delarna av datan finns. För att använda Copilot for Microsoft 365 i Excel navigerar du till fliken “Start” och väljer “Copilot” i menyn. Sedan är det bara att sätta igång och få hjälp med att analysera data.

Vad kostar Copilot?

Copilot for Microsoft 365 kräver en licens för Microsoft 365 E3 eller Microsoft 365 E5, samt en licens för Copilot for Microsoft 365. Det är alltså en tilläggstjänst (add-on) med ett pris på $30 USD per användare och månad. Från och med mitten av januari 2024 finns inte längre inköpskravet på minst 300 licenser, utan alla verksamheter har möjlighet att köpa licenser styckvis.

Vad är ansvarsfull AI?

Att utveckla och distribuera AI-system på ett säkert, tillförlitligt och etiskt sätt är en viktig del av all AI-utveckling. Således blir detta även viktigt vid användningen av Copilot for Microsoft 365. Det kan handla om att identifiera riskerna med tekniken. Det går till exempel att proaktivt analysera hur vi människor kommer att påverkas av AI-tekniken. Här jobbar leverantörerna med att skapa processer och rutiner för att undvika att vi människor och våra samhällen drabbas av negativa konsekvenser av AI.

Många leverantörer har utvecklat en ansvarsfull AI-standard. Även Microsoft har ett ramverk för att skapa AI-system. Enligt detta förhåller de sig till sex principer när de utvecklar AI-teknik:

  • Rättvisa
  • Tillförlitlighet
  • Säkerhet
  • Sekretess
  • Säkerhet
  • Inkludering
  • Transparens
  • Ansvarsskyldighet

Behöver du hjälp med Copilot for Microsoft 365?

Det finns mycket osäkerhet kring vad det kommer innebära att köpa och aktivera Copilot for Microsoft 365. Det finns också en generell rädsla för att släppa lös AI-tekniken. Vi tror att det kan vara bra att få stöd och guidning med vissa delar.

Investeringar i AI

Det är viktigt att ha koll på licensförutsättningarna. Har du ett avtal som du kan köpa Copilot for Microsoft 365-licenser på? Det är också viktigt att ta reda på om det finns tillräckligt mycket värdepotential i att nyttja Copilot for Microsoft 365-licenserna. De stora frågorna som ni måste ställer er: Hur ska vi fördela licenser när de är så dyra? Vilka bör ha Copilot och vilka bör inte ha det? Här kan det handla om att först bygga ett business case och löpande arbeta med kostnadskontroll och se över och korrigera vilka som har licenserna och nyttjar dem, eller har behov men saknar licensen. En annan vanlig fråga som uppstår är hur man bäst tilldelar licenser. Här gäller det att skapa en genomtänkt och enkel metodik, då det troligtvis kommer uppstå behov av att justera vilka som tar del av licenserna.

AI-kultur och förändring

För att skapa trygghet och en säker användning av Copilot for Microsoft 365 blir det viktigt med tydliga riktlinjer kring vad man får och inte får göra, så kallade do’s & don’ts. Det gäller att göra det enkelt för användarna av AI att tänka på vilken data och dokumentation man låter Copilot analysera, samt vilken data som Copilot faktiskt har tillgång till. Det blir i sammanhanget viktigt att introducera verktyget Copilot till de nya, potentiella användarna på ett genomtänkt sätt. Det är ett helt nytt sätt att arbeta på, så det kommer krävas mycket förändringsledning och förändringskommunikation, samt utbildning. Vi kan också förvänta oss att tekniken kommer fortsätta utvecklas och förändras ofta, något som kommer kräva löpande förändringsledning och utbildning för att lyckas få full effekt från investeringarna.

Säkerhet och AI

Det som kanske diskuteras mest är hur vi ska göra oss redo att släppa lös AI i våra interna miljöer. Vad finns det för risker med detta utifrån ett datahanteringsperspektiv? Vi behöver framförallt arbeta med att säkerställa hur det står till på tenantnivå med permissions och policies.

Vi behöver också förhålla oss till vilken säkerhet och vilket dataskydd vi eftersträvar samt säkerställa att vi även genom AI upprätthåller vår livscykelhantering av data. Vi vill inte dela mer än vad vi behöver, något som kallas “att undvika överdelning”. Här kan vi jobba med sensitivity labels men även se över våra rutiner för retention kopplat till detta. Äldre data kommer ge inaktuella insikter från Copilot och då får vi inte ut den fulla potentialen.

Vi behöver också förhålla oss till vilka gränser vi har satt upp för Compliance och om vår data lagras inom eller utanför EU, då detta påverkar hur vi kan använda Copilot. Att ha koll på sin data blir en ännu viktigare sanitetsfaktor om ni ska få ut full effekt av Copilot for Microsoft 365.

AI Infrastruktur

I Azure Active Directory behöver man förbereda så att tilltänkta Copilot-användare har ett Azure Active Directory-konto som ger access till Microsoft 365-appar och tjänster som ska fungera med Copilot, inklusive Word, Excel, PowerPoint, OneDrive, Outlook, Loop med mera. Utöver detta behöver användarna även placeras i ”Current Channel”, som innebär att de får tillgång till nya funktioner så tidigt som möjligt.  

Som med all annan infrastruktur kopplad till Microsoft 356 och molnet gäller det att följa de rekommendationer och principer som finns kring hur vi sätter upp nätverksförhållanden mellan användare, tjänster och data. Eftersom stora mängder data ska analyseras och hanteras behöver vi ha en optimerad uppsättning för att få bra effekt av AI-tjänster som Copilot. Till exempel kan Quality of Service (QoS) behöva vara uppsatt för vissa nätverksflöden som är känsliga ur ett kvalitetsperspektiv. Även WebSockets behöver avblockeras från användarens enhet för att Copilot ska fungera. För att sedan få Copilot att leverera över flera applikationer samtidigt, vilket är en av de stora fördelarna, behöver Teams-plugins aktiveras med hjälp av permission policies för användarapplikationer.

Allt processande som Copilot gör använder sig av de interna Azure OpenAI-tjänsterna som finns i er tenant. Alltså används inte de externa OpenAI-tjänster som ni kanske känner igen från ChatGPT. Med de interna Azure OpenAI-tjänsterna slussas och fördelas de LLM-förfrågningar (Large Language Model) ni gör till det närmaste datacentret i regionen eller till andra regioner beroende på tillgänglig kapacitet under den specifika perioden samt nyttjandegrad. Ingen användardata skrivs utanför användarens ”hemmaregion”.  

Semantic Index i samband med Copilot for Microsoft 365 är en funktion som nyttjar avancerad AI-teknik för att förstå och bearbeta språk och data. Genom att använda maskininlärning och naturlig språkförståelse (Natural Language Processing, NLP) kan Semantic Index identifiera och skapa förståelse för betydelsen bakom text och dokument. Det här utgör alltså en viktig del i att få Copilot att förstå, för att sedan kunna hjälpa användare att snabbt hitta information, skapa sammanfattningar, föreslå relevanta kodsnuttar, dokument eller andra resurser inom Microsoft 365-tjänsterna. Genom att analysera och förstå språkligt innehåll och dess kontext kan Semantic Index hjälpa era användare att hitta och tillämpa relevant information på ett mer effektivt och kraftfullt sätt.

Det är även relevant att aktivera så kallde ”in-product prompts” för att skicka ”in-app highligts” för att berätta för användare var de kan hitta och använda Copilot-funktioner.

Dessutom finns möjligheter att utöka Copilots tillgång till data genom Graph connectors som du kan sätta upp mot externa resurser.

Produktivitet och utveckling med AI

Det finns enorma möjligheter att förbättra din produktivitet med hjälp av Copilot for Microsoft 365. Det kan till exempel handla om att lägga mindre tid på sådant som vanligtvis innebär manuellt handhavande eller manuellt sök. Du kommer kunna hitta saker lättare och snabbare, dina möten kan bli mer effektiva med stöd av summeringar, anteckningar, tasks och liknande. Du kan få hjälp med att analysera och summera dina mejl. Du kan få hjälp med att skapa ett första utkast på content, eller färdigställa och finjustera ett content utifrån ett eller flera tidigare dokument. Du kan få hjälp med att designa grafiskt material och bildmaterial. Utöver allt detta kan du få hjälp med att analysera tillgänglig data i din tenant.

Copilot är till för alla typer av roller, men har setts ge störst effekt inom HR, Marketing, Försäljning, IT och Ekonomi.

Utifrån de första studierna anger 87% av användarna av Copilot att de blir mer produktiva och 79% att de kan fokusera på viktigare uppgifter. Genom detta uppger även 79% att de kan fortsätta hålla igång sitt arbetsflöde, 69% att de kan fokusera på mer tillfredställande arbetsuppgifter istället för mindre lustfyllda aktiviteter.

Framförallt uppger 81% att man lägger mindre tid på att hitta rätt information och hela 94% att  man upplever det som lättare att komma igång med det där första utkastet. 96% skulle bli besvikna om de inte längre hade tillgång till Copilot, 83% skulle inte vilja jobba utan Copilot igen och hela 47% anger att tillgång till Copilot skulle påverka deras val av arbetsgivare.  

Att utveckla applikationer och flöden är något som förväntas kunna accelerera med hjälp av AI. Copilot for Microsoft 365 kommer att erbjuda förslag på kodning, men kommer inte själv vara ett ”low code/no code-verktyg". Det gör däremot att man som användare kan få stöd med att skriva enklare kod snabbare och mer noggrant. Framförallt kommer detta hjälpa de användare som inte är professionella utvecklare men arbetar inom Microsofts ekosystem och behöver hjälp med kodning. Vi kommer även se dedikerade Copilot-uppsättningar för just Microsoft Power Apps.

Utvalda insikter

Följ oss!

Vi delar gärna med oss av kunskap, erfarenheter och inspiration. Följ oss på LinkedIn eller ta del av vårt nyhetsbrev, så får du ta del av insikter först av alla.

Denna webbplats använder cookies

Cookies ("kakor") består av små textfiler. Dessa innehåller data som lagras på din enhet. För att kunna placera vissa typer av cookies behöver vi inhämta ditt samtycke. Vi på Exobe AB, orgnr. 556769-5605 använder oss av följande slags cookies. För att läsa mer om vilka cookies vi använder och lagringstid, klicka här för att komma till vår cookiepolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är cookies som måste placeras för att grundläggande funktioner på webbplatsen ska kunna fungera. Grundläggande funktioner är exempelvis cookies som behövs för att du ska kunna använda menyer och navigera på sajten.

Funktionella cookies

Funktionella cookies behöver placeras för att webbplatsen ska kunna prestera som du förväntar dig, exempelvis så att den känner av vilket språk som du föredrar, för att känna av om du är inloggad, för att hålla webbplatsen säker, komma ihåg inloggningsuppgifter eller för att kunna sortera produkter på webbplatsen utefter dina preferenser.

Cookies för statistik

För att kunna veta hur du interagerar med webbplatsen placerar vi cookies för att föra statistik. Dessa cookies anonymiserar personuppgifter.

Cookies för personlig anpassning

För att ge dig en bättre upplevelse placerar vi cookies för dina preferenser

Cookies för annonsmätning

För att kunna erbjuda bättre service och upplevelse placerar vi cookies för att kunna anpassa marknadsföring till dig. Ett annat syfte med denna behandling är att kunna marknadsföra produkter eller tjänster till dig, ge anpassade erbjudanden eller marknadsföra och ge rekommendationer kring nya koncept utifrån vad du har köpt tidigare.

Cookies för personlig annonsmätning

För att kunna visa relevant reklam placerar vi cookies för att anpassa innehållet för dig

Cookies för anpassade annonser

För att visa relevanta och personliga annonser placerar vi cookies för att tillhandahålla unika erbjudanden som är skräddarsydda efter din användardata