Normalisera User Principal Name | Allt eftersom att världen växer och blir mindre och mindre måste vi göra identitetshanteringen smartare och snabbare. Det här inlägget hjälper dig att ge Štěpán Horáčk en korrekt UPN / e-postadress med PowerShell.

Powershell skript

Powerhell-modulen kan laddas ner från vårt offentliga github repo.
https://github.com/Altitude365/Altitude-Public/tree/master/Tools/Username normalizer

4925-codesnipp-1672822975

Modulen använder C#-kod för att få tillgång till .NET Normalize-strängmetoden.

Använda modulen

Först importerar vi modulen genom att köra importkommandot.
Import-Module .\A365UsernameNormalizer.psm1

Om du planerar att använda denna modul i Azure lägger du bara in filerna i en mapp som heter ”A365UsernameNormalizer” och komprimerar den till en ZIP-fil. Modulen är sedan redo att importeras till Azure Automation.

När modulen är importerad kan vi använda funktionen ”new-a365NormalizedUsername”.
new-a365NormalizedUsername -FistName ”Štěpán” -LastName ”Horáčk” -Domain ”@altitude365.com”
new-a365NormalizedUsername -FistName ”Ola Göran” -LastName ”Ävådalöson” -Domain ”altitude365.com”

Detta ger oss följande resultat:
stepan.horack@altitude365.com
ola-goran.avadaloson@altitude365.com

Relaterade inlägg

Vill du vara säker på att inte missa något

Som du märker brinner vi för att dela med oss av våra erfarenheter, nyttiga lärdomar och spaningar ut i exosfären. Se till att följa vårt nyhetsbrev eller vårt flöde på Linkedin så du inte missar något.

Hidden