Hållbarhetspolicy för Exobe

DSCF6295_S

 – Vår passion för en ljusare framtid!

På Exobe brinner vi för att skapa en hållbar värld full av möjligheter och framsteg. Vi ser hållbarhet som en fantastisk resa mot en bättre framtid och vi är fast beslutna att göra vår del för att förverkliga den. Genom att aktivt bidra till de globala hållbarhetsmålen och integrera hållbarhet i alla aspekter av vårt dagliga arbete strävar vi efter att forma en långsiktigt hållbar samhällsutveckling, både nationellt och internationellt.

Strävar mot en bättre värld - tillsammans

Vi är övertygade om att hållbarhet är nyckeln till en mer blomstrande värld, och därför leder vi omställningen till ett hållbart energisystem med passion och kreativitet. Vi tar inte bara hänsyn till energipolitikens grundpelare, såsom försörjningstrygghet, konkurrenskraft och ekologisk hållbarhet, utan vi omfamnar också de sociala och ekonomiska aspekterna av hållbar utveckling. Vårt arbete grundar sig på de globala hållbarhetsmålen och de nationella miljökvalitetsmålen, som fungerar som vår vägledning och inspiration.

Vi ser oss själva som en inspirerande kraft som driver samhällsförändring och hjälper andra aktörer att omfamna hållbarhetens fördelar. Genom att sprida kunskap och erbjuda tydliga och tillgängliga lösningar vill vi guida och motivera andra att följa i våra fotspår. Vi strävar alltid efter att vara föregångare inom hållbarhet, och vill alltid vara i framkant när det gäller energieffektiva innovationer.

Människan i fokus

På Exobe är vi övertygade om att jämlikhet och mångfald är fundamentala värden. Vi arbetar aktivt för att främja en inkluderande och respektfull arbetsmiljö, både inom vår organisation och i de uppdrag vi utför. Vi tror på att värdesätta olikheter och att ingen form av diskriminering eller kränkande beteende hör hemma hos oss.

Vi värnar om en positiv arbetsmiljö där resurser hanteras med omtanke och effektivitet. Genom ett engagerat ledarskap och delaktiga medarbetare skapar vi en långsiktigt hållbar arbetsplats där balans mellan arbete och fritid främjar trivsel och personlig utveckling.

Medvetna miljöval

När vi genomför våra upphandlingar strävar vi efter att göra medvetna och hållbara val. Vi ställer höga energi- och miljökrav på de produkter och tjänster vi köper, samtidigt som vi alltid strävar efter att upprätthålla socialt ansvarsfulla upphandlingsprinciper.

Vi tar vårt eget miljöansvar på stort allvar och ser det som en spännande utmaning. Genom att utveckla vårt ledningssystem med fokus på långsiktig hållbarhet fortsätter vi att förbättra vår energi- och miljöprestanda. Vi minskar vår negativa påverkan genom effektiv resursanvändning, genom att prioritera hybrida möten och genom att alltid vara medvetna om vår miljöpåverkan vid resor. Vi strävar efter att leva som vi lär!

Ett evigt lärande

På Exobe värnar vi om våra samhällsmedel och anser att de bör användas på bästa möjliga sätt. Vi arbetar aktivt med att hushålla med de resurser vi har tilldelats och följer noggrant upp vår verksamhet för att säkerställa att vi prioriterar rätt insatser. Vi deltar i representation med måtta och aldrig vid myndighetsutövning eller upphandling.

Vi strävar ständigt efter förbättring och utveckling. Genom att vara lyhörda för förväntningar och feedback från vår omvärld och genom att kontinuerligt utvärdera vårt arbete, tar vi oss stegvis mot våra mål. Vi tillhandahåller nödvändiga resurser och säkerställer att vi har tillgång till den information vi behöver för att fortsätta vår hållbarhetsresa. Vi följer alla tillämpliga lagar och krav och ser till att vara en pålitlig och ansvarsfull aktör inom vår bransch.

På Exobe är vi stolta över vårt engagemang för hållbarhet och vår strävan efter att göra världen till en bättre plats. Vi välkomnar alla som vill vara en del av vår resa mot ett skönare och tryggare arbetsliv!