Säkrare samarbeten med Teams Premium


Datasäkerheten blir allt viktigare i ett arbetsliv med hybrida möten och delade dokument. En grundläggande struktur för informationssäkerhet är en förutsättning för att ta kontroll över sin egen data och kunna hantera den på ett säkert sätt. Lösningen finns ofta nära till hands: i befintliga Microsoft 365-verktyg, uppgraderade med en Premium-licens.

teamspremium

Teams Premium ger dig möjlighet att skydda team och kanaler genom känslighetsskydd och krypteringsinställningar. Du kan med andra ord klassificera såväl e-post och dokument som teams, kanaler och möten. Därmed kan du vara säker på att endast auktoriserade användare ges tillgång till möten samt begränsar möjligheten till delning av material.

Om du bokar ett möte i en krypterad kanal, då får du automatiskt rätt inställningar för mötet, med exempelvis inaktiv chattfunktion, ingen möjlighet att spela in mötet och liknande. Du kan själv bestämma vilka inställningar som ska gälla för respektive kanal för att underlätta arbetet och vara säker på att säkerhetsnivån är anpassad till varje team och kanal.

“Att inte arbeta aktivt med informationssäkerhet är i högsta grad en verksamhetsrisk. Teams Premium hjälper till att uppfylla kraven på regelefterlevnad och lägger grunden för att kunna nyttja Microsoft 365 Copilot och andra AI-baserade tjänster.”

Tommy Clarke, Cloud Productivity Expert på Exobe.


Att ta kontroll över sin egen data, sina team och kanaler är inte bara en förutsättning för att uppfylla kraven på regelefterlevnad. Det lägger också grunden för att kunna nyttja Microsoft Copilot och andra AI-baserade tjänster. Med en Teams Premium-licens uppfyller du och din organisation kraven på dataintegritet och informationssäkerhet, vilket är kritiskt för offentliga verksamheter och företag som hanterar stora mängder personuppgifter, affärshemligheter och annan känslig data. Med andra ord företag och organisationer som är tveksamma till molntjänster ur ett informationssäkerhetsperspektiv. Genom att komplettera med vår prenumerationstjänst Secure Guest Collaboration Mgmt kan du även ta kontroll över användare och säkerhetsfrågor i samarbetet med externa parter.

Som Årets Microsoft-partner inom Modern Work 2023 och Compliance 2022 har vi all expertis på plats för att hjälpa dig att implementera Teams Premium utifrån din organisations förutsättningar och utmaningar.

Hur börjar vi?

W


Workshop: Accelerera säkert beteende med Teams Premium

Genom interaktiva sessioner och engagerande diskussioner kommer vi att fördjupa oss i era specifika utmaningar och möjligheter. Med rätt nyckelperson från olika avdelningar, inklusive IT, HR och ledning skapar vi gemensamt insikter kring hur ni kan skapa en tryggare och mer effektiv arbetsmiljö i Microsoft Teams redan idag!

Workshop
 • Förstå hoten: Lyft upp de senaste säkerhetshoten kopplat till informationshantering och samarbete och hur bland annat Generative AI kommer förändra hotbilden men också möjligheterna.
 • Upptäck Möjligheterna: Upptäck och förstå hur Teams Premium kan förändra spelplanen för säkert beteende inom din organisation. Genomgång av de avancerade säkerhetsfunktioner som Teams Premium erbjuder, inklusive säkra möten, skyddade team och stöd för känslig informationshantering. Vi illustrerar hur dessa funktioner kan användas för att främja ett säkrare samarbetsklimat. Förstå vilka förutsättningar som krävs för att komma igång med AI-relaterade tjänster, så som Microsoft 365 Copilot, samt hur Teams Premium fungerar tillsammans med Copilot
 • Inspirerande exempel: Konkreta exempel på hur andra framstående företag har dragit nytt av denna teknologi.
 • Identifiera potential: Applicera ny kunskap på era egna scenarion genom att identifiera områden för samarbete med känslig informationshantering, samt potentiella användningsområden för Teams Premium. Identifiera vilka säkerhetsutmaningar och önskemål som finns. Hur kan vi förebygga obehörig åtkomst och informationsspridning. Genom detta fastställs vilken relevans Teams Premium kan ha för ett säkert beteende i er organisation.
 • Identifiera risker och sårbarheter: Vi identifierar potentiella säkerhetsrisker och sårbarheter kopplade till Teams och utarbetar en plan för att hantera och minimera dessa risker med hjälp av Teams Premium-funktionerna.
 • Hur redo är användarna? Kartlägga vilka roller och användare som främst behöver Teams Premium? Tex projektledare, chefer, personer som samarbetar runt känslig information etc.
 • Hur redo är tekniken? Förstå befintlig konfigurering av er Microsoft 365 miljö och hur Microsoft Teams används idag, samt vilka säkerhetsmekanismer som redan används för att förstå förutsättningarna för att komma igång med Teams Premium i kombination med känslighetsetiketter.
Förväntade Resultat
 • En ökad förståelse för hur Teams Premium och AI kan stödja säkert beteende inom organisationen.
 • Konkreta idéer och insikter om hur företaget kan dra nytta av Teams Premium-funktioner.
 • Ökad medvetenhet om de senaste hoten säker informationshantering och samarbete.
 • Grunden till ett ramverk för att implementera och accelerera säkert beteende med stöd av Teams Premium.

Fastpris: 18 000 kr

Microsoft Teams Premium •

På Exobe hjälper vi er att ta nästa steg mot moderna digitala verktyg & arbetssätt. Vi följer med på er resa mot ett tryggare och skönare arbetsliv. Fyll i formuläret nedan så svarar vi så fort vi kan.

Hidden

Hur fungerar premium-versionen av Microsoft Teams? 

Microsoft Teams Premium är en tjänst som bygger den befintliga Teams-upplevelsen med ytterligare funktioner som hjälper till att göra Teams-möten ännu mer personliga, intelligenta och skyddade. om man jämför Teams Premium med Standard-versionen så finns det en hel del intressanta och värdefulla skillnader. 

Nyckelfunktioner och fördelar

Några av de viktigaste funktionerna och fördelarna med Microsoft Teams Premium är: 

 • AI-drivna mötessammanfattningar: Teams Premium använder AI för att skapa sammanfattningar av dina möten, vilket gör det enklare att hålla reda på vad som diskuterades och vad som beslutades 
 • Skyddade möten: Teams Premium har extra säkerhetsfunktioner som hjälper till att skydda dina möten från obehörig åtkomst 
 • Skyddade team och kanaler: Teams Premium har extra informationssäkerhetsfunktioner som hjälper till att skydda utvalda team och kanaler från obehörig åtkomst.  
 • Anpassade bakgrunder: Teams Premium låter dig anpassa bakgrunden i dina möten med dina egna bilder eller videor 
 • Flera virtuella kameror: Teams Premium låter dig använda flera virtuella kameror samtidigt, vilket gör det enklare att visa flera vinklar av en produkt eller en presentation 
 • Virtuella, avtalade tider: Teams Premium låter dig schemalägga virtuella, avtalade tider med kunder eller kollegor, vilket gör det enklare att hålla kontakten med dem 
 • Webbseminarier: Teams Premium har funktioner som är speciellt utformade för att hålla webbseminarier, inklusive möjligheten att ha upp till 20 000 deltagare 

Användare och anpassade funktioner

Om du som användare ofta hanterar konfidentiell information eller information som innehåller känsliga uppgifter, till exempel personuppgifter eller affärshemligheter, är detta något för dig.

Varför uppgradera till Teams Premium?

Bättre säkerhets- och konfidentialitetsfunktioner

Microsoft Teams Premium erbjuder avancerade säkerhetsfunktioner som hjälper till att skydda dina möten från obehörig åtkomst och hålla dem konfidentiella. Några av de viktigaste säkerhetsfunktionerna i Microsoft Teams Premium är: 

 • End-to-end-kryptering: Teams Premium använder end-to-end-kryptering för att skydda dina möten. 
 • Skydd mot obehörig åtkomst: Teams Premium har extra säkerhetsfunktioner som hjälper till att skydda dina möten från obehörig åtkomst, inklusive möjligheten att begränsa vem som kan delta i möten och vem som kan spela in dem.  
 • Känslighetsetiketter (Sensitivity Labels): Teams Premium låter dig lägga till känslighetsetiketter till dina möten, vilket gör det enklare att hålla dem konfidentiella.  
 • Vattenstämplar (Watermarks): Teams Premium lägger till vattenstämplar på dina möten för att förhindra obehörig åtkomst och spridning av känslig information.  

Vad är inkluderat i Teams Premium-paketet?

De flesta funktioner som nämnts är inkluderade från början, som End-to-end-kryptering, skydd mot obehörig åtkomst och vattenstämlar. Ska du däremot använda känslighetsetiketter (sensitivity labels) i Teams så behöver du ha lagt grunden till arbetet med att få igång känslighetsetiketter i din Microsoft 365-miljö. Det omfattar mer än enbart Teams, möten och kanaler. Det påverkar hela din Microsoft 365-tenant och kommer även vara möjligt att koppla på till dina mejl och SharePoint-siter, dokumentbibliotek samt OneDrive-filer.  

Vi bör ju också nämna något om vilket pris Microsoft Teams Premium har. I dagsläget ligger priset på lite drygt 84 kr per användare och månad enligt listpris, vilket motsvarar ca 7 USD beroende på tillgängliga kampanjer.

Nya och avancerade funktioner

Det senaste tillskottet är just möjligheten att skydda team och kanaler genom att nyttja känslighetsskydd och krypteringsinställningar. Har du exempelvis skyddat ett team eller en kanal så kommer ett kanalmöte automatiskt att få samma skydd eller behörighetsinställningar. Försöker du dela ett dokument tillhörande ett team eller en kanal med skydd i ett oskyddat möte med en obehörig person så går det inte. Då får du ett meddelande som säger att ”du kan inte visa detta innehåll”.  

Här finns tydliga fördelar som visar på hur tekniken kan stötta dig som användare att göra rätt. Perfekt för dig som ofta hanterar konfidentiell information eller information som innehåller känsliga uppgifter, till exempel personuppgifter eller affärshemligheter. Då kan Microsoft Teams Premium verkligen hjälpa dig att göra rätt med mindre insats.

Utvalda insikter

Följ oss!

Vi delar gärna med oss av kunskap, erfarenheter och inspiration. Följ oss på LinkedIn eller ta del av vårt nyhetsbrev, så får du ta del av insikter först av alla.