Hybrida arbets­platser


Skapa förutsättningar för anställda att kunna jobba flexibelt oavsett plats.


Skapa förutsättningar för en fortsatt attraktiv arbetsplats.


Erbjuda lika förutsättningar för inkluderande digitalt arbete för alla anställda.

2022_Feb_Annie_Blogg_Distansarbete

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För att uppfylla förväntningarna från medarbetare behöver arbetsplatser och mötesrum designas för att naturligt inkludera digitala mötesdeltagare.

Undersökningar från Microsoft och McKinsey visar att mellan 50–70% av anställda önskar fortsätta arbeta både hemifrån och från kontoret, så kallat hybrid-arbete. 38% överväger även att flytta eftersom de kan jobba från distans på sitt nuvarande arbete. 30% från samma undersökning säger även att de sannolikt byter jobb om de återvänder till att enbart behöva arbeta från kontoret. 

Detta är en realitet och ledningsgrupper måste börja ta ställning till hur man ska hantera hybrid-arbete. Även kontoren och arbetsplatser måste anpassas och inredas på nya sätt.

Hur börjar vi?

Hybrid Workspace Manager

Under en halv dags workshop går vi igenom vilka steg din organisation behöver ta för att få en helhetsbild av era mötesytor med holistisk bild över ljud, ljus, interiör och teknik i mötesrummen. Vi ser över processer inom inventering, design, inköp, implementation, support, förvaltning och user adoption. Därefter skapar vi en skräddarsydd framtidsplan utifrån era förutsättningar. 

För mer info, tryck här

Hybrida möten - förbättra hela mötesprocessen

Syfte

Förenkla för medarbetare att hitta och boka ändamålsenliga rum. Skapa en bra användarupplevelse och beteende för hybrida möten (både fysiska och digitala). Optimera användning och tillgänglighet av fysiska mötesrum. Etablera ett digitalt arbetssätt.

Innehåll

Analys av mötesbeteende, fysiskt, digitalt och användning av stödjande verktyg och tjänster. Analys av nyttjandegrad och användarnöjdhet med mötesrum. Test och validering genom användarupplevelse av olika typer av tekniska lösningar för digitala möten.

Resultat

Förslag på anpassningar mötesrum (inredning, design, ljussättning, möblering, utformning) utifrån identifierade behov. Förslag på anpassningar av mötesrumsteknik (system, datorer, nätverk). Förslag på utbildnings- och förändringsledningsinsatser för att lyckas.

Cookbook - hybrida mötesrum

Syfte

Råd och tips för att kunna bygga anpassade hybrida mötesrum

Innehåll

Inspiration för utformning och anpassning av hybrida mötesrum. Stegvis instruktion för att bygga optimala hybrida mötesrum. Hur designar man ett rum för de som inte är i rummet?

Resultat

Ramverk för utformning av hybrida mötesrum. Maximerad användarupplevelsen oavsett om man deltar fysiskt eller digitalt.

The Front Row Table

Det nya Front Row bordet från Exobe och Modana. Bordet är skapat efter behovet av att alla ska känna sig inkluderade i det digitala mötet och passar optimalt tillsammans med den nya Front Row layouten i Teams. 

För mer info, tryck här

Hybrida Möten och Teams Rooms Workshop

Hybrida arbetsplatser •

På Exobe hjälper vi er att ta nästa steg mot moderna digitala verktyg & arbetssätt. Vi följer med på er resa mot ett tryggare och skönare arbetsliv. Fyll i formuläret nedan så svarar vi så fort vi kan.

Hidden

Utvalda insikter

Följ oss!

Vi delar gärna med oss av kunskap, erfarenheter och inspiration. Följ oss på LinkedIn eller ta del av vårt nyhetsbrev, så får du ta del av insikter först av alla.