Evergreen Styrning & Förvaltning för Microsoft 365


Befintliga förvaltningsrutiner är inte anpassade för Microsoft 365s snabba uppdateringar


Stor risk för bristfällig säkerhets- och regelefterlevnad om inte evergreenförvaltning introduceras för Microsoft 365


Verksamhetsvärdet från Microsoft 365 minskar om inte förvaltningen optimeras på strategiskt, taktiskt och operativt nivå

Befintliga förvaltningsrutiner är ofta optimerade för regelbundna och mindre frekventa uppdateringscykler som inte är optimala för att hantera evergreen-tjänster som Microsoft 365 med högre utvecklingstakt. En utmaning för många IT-organisationer, såväl som användare, är att hänga med i denna snabba utveckling.

Exobe har utvecklad en metodik för att effektivt definiera och implementera ett ”Governance Center of Excellence för Microsoft 365” som ska komplettera befintliga rutiner och processer i IT-förvaltningen. Modellen bygger på utvecklade och beprövade rutiner och principer för styrning och förvaltning av Microsoft 365 på strategisk, taktiskt och operativ nivå.

 

 

2022_Feb_Annie_Blogg_Distansarbete
Picture6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hur börjar vi?

Implementationen görs av erfarna Exobe konsulter i nära samarbete med utvalda delar av IT-organisationen. I samband med etablering och lansering av ett Governance Center of Excellence kan Exobe bistå med operativa resurser för coachning och stöttning i nya rutiner och processer. Resultatet blir en mer effektiv och proaktiv styrning och förvaltning av Microsoft 365 i fas med organisationens mål och strategi.

Leverans och metodik

  • Nulägesanalys av befintliga förvaltningsprinciper och rutiner för Microsoft 365
  • Rekommendationer och implementeringsförslag presenteras för beslutsfattare
  • Arbetsgruppering definierar och förankrar M365 Governance center of Excellence
  • Stöd och coachning i implementering och lansering
  • Exobe kan även bistå med resurser för löpande stöd på operativt, taktiskt och strategiskt nivå

 

Hör av er till oss här

 

Evergreen Styrning & Förvaltning M365 •

På Exobe hjälper vi er att ta nästa steg mot moderna digitala verktyg & arbetssätt. Vi följer med på er resa mot ett tryggare och skönare arbetsliv. Fyll i formuläret nedan så svarar vi så fort vi kan.

Hidden

Utvalda insikter

Följ oss!

Vi delar gärna med oss av kunskap, erfarenheter och inspiration. Följ oss på LinkedIn eller ta del av vårt nyhetsbrev, så får du ta del av insikter först av alla.