Digitala Kundmöten


Effektivare kundmöten
Förbättrad kundservice


Ökad försäljning
Lägre kostnader


Nöjdare kunder
Nöjdare medarbetare

christin-hume-Hcfwew744z4-unsplash

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det traditionella kontaktcentret utmanas av digitala kanaler med artificiell intelligens och marknaden exploderar av nya sätt att interagera med kunder. Tekniken har även blivit alltmer multifunktionell och kan användas både internt mellan kollegor och externt mot kunder och samarbetspartners.

Även vår omvärld har förändrats och således även frågeställningarna som ska besvaras för att välja ”rätt” tillvägagångssätt för digitala kundmöten. För att få maximal effekt gäller det att dra nytta av möjligheterna som erbjuds. För att lyckas måste bolag finna synergier inom teknik, organisation och processer för att få önskad effekt när kundmötet digitaliseras.

Det är här Exobe kommer in i bilden. Vi hjälper bolag att välja "rätt" tillvägagångsätt för digitala kundmöten utifrån era unika förutsättningar.

Hur börjar vi?

Workshop: Kundmötet idag och i framtiden

Syfte

Utforska en gemensam målbild för framtida digitala kundmöten och vägen dit

Innehåll

Intervju med nyckelpersoner för att förstå förutsättningar för digitala kundmöten
Framtagning av kundanpassad workshop och genomförande
Utforska målbilden för framtida digitala kundmöten och vägen dit:
Var är vi idag
Vart vill vi vara
Hur tar vi oss dit
Summering workshop, intervjuer och möjliga vägval

Resultat

Identifiera vilka arbetssätt och kommunikationskanaler som är hållbara för människa, miljö och verksamheten i sin helhet.
Identifiera insatser som ger störst verksamhetsnytta på kort och lång sikt

Förstudie: Telefoni & Kontaktcenter 2.0

Syfte

Säkerställa att framtida leveranser av system och kommunikationstjänster för kundkontakter uppfyller identifierade verksamhetsbehov
Leverera förbättrade kommunikationsverktyg (telfeoni, kontaktcenter, e-post, chatt, digitala möten, ärendehantering, bemanningsplanering etc.) till verksamheten

Innehåll

Nulägesanalys / Inventering av Telefonistlösningar, Kontaktcenter, Terminaler och kringutrustning och Operatörstjänster
Behovsanalys / Kravfångst / Förankring genom intervjuer med verksamhetsföreträdare samt workshop för att förankra en gemensam målbild för hantering av kundkontakter
Framtagning av Målbild / Handlingsplan för alternativa tillvägagångssätt, relaterade kostnader, kundkontaktshantering och tidsangivna aktiviteter för att genomföra förändringen.

Resultat

Nulägesanalys, målbildsförslag, alternativa tillvägagångssätt och tillhörande handlingsplan, kostnader och mätpunkter (KPI:er) för att lyckas.

Utbildning: Digitala Assistenter i praktiken

Syfte

Inspireras av andra verksamheters digitala assistenter och genererad affärsnytta
Förståelse kring arkitektur, utveckling, integration och arbetssätt för att lyckas med digitala assistenter

Innehåll

Heldagsutbildning med fokus på användningsområden, tillvägagångssätt och affärsmodeller för digitala assistenter.
Praktiskt handhavande för att ”bygga” text- och röststyrda digitala assistenter.

Resultat

Identifiera områden där digitala assistenter kan stödja eller effektivisera befintliga verksamhetsprocesser
Grundkunskap och praktisk erfarenhet för att utveckla digitala assistenter

Digitala Kundmöten •

På Exobe hjälper vi er att ta nästa steg mot moderna digitala verktyg & arbetssätt. Vi följer med på er resa mot ett tryggare och skönare arbetsliv. Fyll i formuläret nedan så svarar vi så fort vi kan.

Hidden

Utvalda insikter

Följ oss!

Vi delar gärna med oss av kunskap, erfarenheter och inspiration. Följ oss på LinkedIn eller ta del av vårt nyhetsbrev, så får du ta del av insikter först av alla.