Defender Cloud Security


Identifiera infrastruktur, operativsystem och applikationer som behöver säkerhetshöjande åtgärder. Ger en tydlig överblick på vilken nivå av risk du har just nu med en poängbaserad riskanalys mot IT-infrastrukturen.


Härda din säkerhetskonfiguration med tydliga rekommendationer som uppdateras kontinuerligt.


Upptäck och försvara din IT-miljö mot hot samt integrera med andra säkerhetssystem för att få en bättre helhetsbild.

dillon-shook-3iPKIXVXv_U-unsplash

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I digitaliseringens era har fokus länge legat på nya funktioner och tillgängliga system, detta har lett till att säkerheten blivit nedprioriterad och stora säkerhetsincidenter är numera vardag. Idag är cyberattacker en av dem största riskerna och utmaningarna för våra myndigheter och företag.

Upptäck och prioritera vilka säkerhetshöjande åtgärder du behöver göra på dina system i Azure, AWS eller eget datacenter och i vilken ordning samt vilken påverkan dessa ändringar kan ha på din IT-miljö.

Använd befintliga ramverk och branschstandarder så som NIST, ISO, CIS och kombinera detta med egna kontroller för att sätta grunden hur din IT-miljö ska poängsättas och följa dina efterlevnadskrav.

Hur börjar vi?

Cloud Security - Defender Workshop

Syfte

Öka din motståndskraft mot cyberattacker genom att använda Defender for Cloud. Få tydliga rekommendationer vad du behöver göra samt enkel och tydlig rapportering hur du ligger till med secure score.

Innehåll

Genomgång av Defender for Cloud och hur dess olika funktioner fungerar. Vi går igenom hur man aktiverar funktionerna på ett effektivt sätt samt hur man sen ska jobba för att förbättra sitt säkerhetsarbete på ett strukturerat sätt.

Resultat

En bra förståelse för verktygen man kan använda i en uppkopplad hybrid IT-miljö för att förbättra sin motståndskraft mot cyberattacker med verktygen i Defender for Cloud.

Implementation av Defender for Cloud

Syfte

Konfigurera Defender for Cloud för att få ut det mesta från tjänsten.
Hjälp att utvärdera påverkan från de säkerhetshöjande åtgårderna som Defender for Cloud ger.

Innehåll

Konfiguration och rådgivning från Exobe.

Resultat

En rättvis nulägesbild av nivån på din IT-säkerhet.
Tydliga prioriteringar för att öka din IT-säkerhet så snabbt som möjligt med åtgärderna som ger bäst effekt.
Djupare förståelse vilken påverkan de olika åtgärderna kan ha.

Cloud Security •

På Exobe hjälper vi er att ta nästa steg mot moderna digitala verktyg & arbetssätt. Vi följer med på er resa mot ett tryggare och skönare arbetsliv. Fyll i formuläret nedan så svarar vi så fort vi kan.

Hidden

Följ oss!

Vi delar gärna med oss av kunskap, erfarenheter och inspiration. Följ oss på LinkedIn eller ta del av vårt nyhetsbrev, så får du ta del av insikter först av alla.