Compliance & Regulation Lifecycle Mgmt


Tycker ert bolag att regelefterlevnad för IT-molntjänster och GDPR är svårhanterligt? Ni är inte ensamma! För att underlätta arbetet har Exobe AB skapat en effektiv förvaltningstjänst som adresserar både teknik och juridik för IT-molntjänster och dataskyddshantering.

compliance

Att hantera regelefterlevnad för IT-molntjänster och dataskyddshantering är komplext och tidskrävande. De juridiska och kommersiella kraven på dataskyddshantering blir dessutom alltmer omfattande. Idag måste bolag kunna påvisa regelefterlevnad kontinuerligt och vi möter dagligen företag som uttrycker en önskan om att förbättra och effektivisera arbetet med datasäkerhet. Med abonnemangstjänsten Compliance & Regulation Lifecycle Mgmt hjälper vi bolag med livscykelhantering inom datasäkerhetsområdet.

Aktiviteter som ingår är bland annat dataskyddsstrategi, dataskyddspolicy, utbildning, information samt teknisk rådgivning kring Microsoft Purview Compliance Manager.

Compliance & Regulation LifeCycle Mgmt är en abonnemangstjänst som löpande stödjer bolag utifrån tre nivåer: strategiskt, taktiskt och operativt. Tjänsten levereras gemensamt av Cirio Advokatbyrå AB och Exobe AB, två specialistbolag inom juridik, teknik och datasäkerhet.

I 2021 års upplaga av Board of Directors Survey, rankade styrelser regelefterlevnad som den största risken för verksamheten.

Gartner

Vad kan ni förvänta er?

Ni träffar regelbundet experter från Exobe AB och Cirio Advokatbyrå AB med kompetens inom såväl teknik som juridik. Abonnemangstjänsten inkluderar följande aktiviteter:

  • Projektledning och aktivitetsplan för dataskyddshantering och efterlevnadsarbetet (så kallat årshjul).
  • Löpande juridisk rådgivning som stöder ert arbete med regelefterlevnad och inkluderar dataskyddsstrategi, dataskyddspolicy, processer, information, utbildning samt kommunikation.
  • Löpande teknisk rådgivning och dokumentation kring dataskyddshantering och efterlevnadsfrågor i Microsoft365 Compliance Manager och Purview.
  • Löpande omvärldsbevakning som täcker in nyheter och förändringar i Microsofts365 samt juridiska regulatoriska förändringar inom GDPR, Schrems II m.fl.
  • En egen ”roadmap” för dataskyddshantering och efterlevnadsarbetet för att förbättra interna processer.

Exobe AB levererar abonnemangstjänsten Compliance & Regulation Lifecycle Mgmt till en fast månadskostnad.

Pris: Från 40.900 kr per månad

Compliance & Regulation Lifecycle Mgmt •

På Exobe hjälper vi er att ta nästa steg mot moderna digitala verktyg & arbetssätt. Vi följer med på er resa mot ett tryggare och skönare arbetsliv. Fyll i formuläret nedan så svarar vi så fort vi kan.

Hidden

Utvalda insikter

Följ oss!

Vi delar gärna med oss av kunskap, erfarenheter och inspiration. Följ oss på LinkedIn eller ta del av vårt nyhetsbrev, så får du ta del av insikter först av alla.