pexels-andrea-piacquadio-787929_1x1
Vision och mål

Cloud first

Kunden hade visionen ”cloud first” och ville minimera hårdvara för ett minskat klimatavtryck och möjliggöra arbete från vilken plats som helst. En drastisk minskning av antalet fysiska telefoner var därför nödvändig för att nå detta mål. Centralisering av operatörsanslutningar möjliggjorde en drastisk minskning av lokal hårdvara, som lokala Gateways.

Förarbetet

Detaljerad inventering

För att få bra koll på nuläget i varje land och på varje site (kontor eller lager) krävs en detaljerad inventering. Eftersom vi behövde inventera 212 siter förstod vi att vi behövde hjälp av de lokala representanterna i respektive land. För att förenkla för dem byggde vi en Power App så att de snabbt och enkelt kunde inventera sina siter. Vi byggde även rapporter i Power Bi för att kunna följa progress genom alla steg i projektet, utan att projektledare manuellt behövde göra uppdateringar.

pexels-andrea-piacquadio-941710
Exekvering

Lokal implementering

Varje land följde samma process för att så snabbt som möjligt samla in nödvändig information, ta beslut om vilken anslutningsmodell som var bäst lämpad, då ur ett prisperspektiv men också utifrån regulatoriska krav. För att säkerställa samtalskvalité inför migrering studerade vi kvalitetsrapporter för genomförda möten och vanliga Teams-samtal. Ett tätt samarbete med nätverksteamet var av yttersta vikt för att uppnå bästa möjliga kvalitet. Varje land erbjöds utbildning i ett ”train-the-trainer-program" för att enkelt kunna sprida kunskapen lokalt, på rätt språk, inför utrullning.

Resultat

"It is intuitive and easy to handle"

Efter projektets slut skickades en enkät ut globalt där slutanvändare fick uttala sig om den nya, moderna telefonin. Nedan följer några utvalda kommentarer.

“Teams telephony connects seamlessly to all other channels within Teams. It is intuitive and easy to handle.”

"The sound is very clear; the call never has interruptions, and it is easy to use.”

“I can reach whoever I phone to very easily and I have more space at my desk now when we don't have fixed phones anymore.”

Sammanfattningsvis ett fantastiskt roligt projekt som mottogs väl av hela verksamheten. Vikten av att skapa bra ”TeamWork” i så här stora projekt ska inte förringas. Man kommer ingenstans om inte alla är motiverade och tycker det är kul att bidra.

Relaterade kundcase

Jag vill veta mer!

Är ni redo att maximera er IT-säkerhet? Vi följer med på er resa! Fyll i formuläret nedan, så svarar vi inom kort.

Hidden