nShift kontrollerar sina gäster genom att använda extern gäståtkomst i Microsoft Azure AD på ett säkert sätt.

Nshift kan nu låta sina anställda och partners vara produktiva och samarbeta säkert genom att tillhandahålla en abonnemangstjänst för gästhantering från Exobe. Det innebär säkrare samarbete inom Microsoft 365.

Jag vill veta mer om tjänsten

Kundcase_Nshift_Matthew_Still_2_Standing

Det största problemet med denna moderna teknik och moderna värld är att du måste skydda din data. Om du är ett mjukvaruföretag och inte kan skydda dina data är ”dead in the water”. En av de största utmaningarna är just hur du på ett säkert sätt hantera åtkomst till din miljö, samtidigt som du behåller kontrollen över informationen och inte låter den försvinna – säger Matthew Harrisson, Head of Business IT, Nshift.  

 
Bakgrund

Huvudfrågan var – hur behåller vi kontrollen samtidigt som vi gör det möjligt för människor att arbeta effektivt och effektivt? NShift frågade Exobe om de kände till någon lösning som skulle hjälpa Nshift att använda extern gäståtkomst i Microsoft Azure AD på ett säkert sätt 

Insats

Secure Guest Collaboration Mgmt

Våra medarbetare utvecklar förmågor att hantera utmaningar och de tar den snabbaste formen av åtkomst för att skicka något eller dela något. I slutändan blir det okontrollerbart. Vi identifierade behovet av en säker lösning som var enkel att använda och som skulle göra det möjligt för oss att skydda våra data på ett sätt som vi tyckte var lämpligt – fortsätter Matthew.  

Nshift såg en risk med att använda extern gäståtkomst till Microsoft Azure AD utan något extra säkerhetslager. Några av de risker NShift identifierade var: 

 1. Dataförlust: Gästkonton kan ha tillgång till känslig information, vilket ökar risken för oavsiktlig dataförlust. 
 2. Säkerhetsöverträdelser: Gästkonton kan äventyras av cyberbrottslingar, vilket leder till säkerhetsöverträdelser och obehörig åtkomst till känslig data. 
 3. Efterlevnadsöverträdelser: Gästkonton kanske inte omfattas av samma säkerhets- och sekretesspolicyer som interna konton, vilket kan leda till överträdelser av efterlevnaden. 
 4. Förvirring över kontoägarskap: Utan korrekt hantering kan det vara svårt att avgöra vem som är ansvarig för ett gästkonto, vilket leder till förvirring och potentiella säkerhetsrisker. 
 5. Oövervakad åtkomst: Gästkonton kanske inte övervakas lika noggrant som interna konton, vilket ökar risken för obehörig aktivitet. 
 6. Otillräcklig autentisering: Gästkonton kanske inte har samma autentiseringsnivå som interna konton, vilket kan göra dem sårbara för personifieringsattacker.  
Kundcase_Nshift_Matthew_Still_2_Standing
“If you're a software company and you can't protect your data, you're dead in the water” 

Matthew Harrisson, Head of Business IT, Nshift

Resultat

Exobe har skapat ett externt gästhanteringssystem för att hantera gäster i Microsoft Azure AD.  

"Fördelarna med det här har varit att vi kan kontrollera och se direkt vilka som är i vår miljö"

säger Matthew. Vi kan tillämpa både en ägare och ett utgångsdatum automatiskt på alla gäster som kommer in i vår miljö, fortsätter Matthew.  

Fördelar med lösningen som tillhandahålls av Exobe kan sammanfattas med följande:  

 1. Förbättrad säkerhet: Externa gästhanteringssystem ger ett extra säkerhetslager till din Microsoft-miljö, vilket säkerställer att endast behöriga gäster har åtkomst till känslig information och resurser. 
 2. Centraliserad hantering: All extern gäståtkomst kan hanteras på en central plats, vilket gör det enklare att övervaka och kontrollera vem som har åtkomst till vad. 
 3. Bättre samarbete: Externa gästhanteringssystem gör det möjligt för externa användare att samarbeta med dina interna användare på ett säkert sätt, vilket förbättrar lagarbete och produktivitet. 
 4. Ökad effektivitet: Externa gästhanteringssystem kan automatisera många manuella processer, vilket minskar den tid och de resurser som krävs för att hantera externa gäster. 
 5. Efterlevnad: Externa gästhanteringssystem hjälper till att säkerställa att din organisation följer säkerhets- och datasekretessregler genom att kontrollera åtkomsten till känslig information. 
 6. Integration med befintliga verktyg: Externa gästhanteringssystem kan integreras med andra verktyg och tjänster, vilket ger en sömlös och effektiv användarupplevelse. 

Den digitala identiteten är viktig eftersom den är nyckeln. Det är åtkomstpunkten, det är det som knyter dig till att kunna se data. Det i kombination med hanteringen av utgångsdatum för våra gäster hjälper oss att tillhandahålla en känsla av försäkran för våra kunder.

Kundcase_Nshift_Matthew_Still_2_Standing
That helps us provide a level of assurance for our customers” 

Matthew Harrisson, Head of Business IT, Nshift

security_blå-01

Jag vill veta mer!

Är ni redo för att maximera eran IT-Säkerhet? Vi följer med på er resa mot ett tryggare och skönare arbetsliv. Fyll i formuläret nedan så svarar vi så fort vi kan.

Hidden

Utvalda insikter