Rädda Barnen har i samarbete med Exobe tagit ett betydande steg in i framtiden genom att lansera sitt nya intranät – ett modernt verktyg som förändrar sättet de samarbetar och kommunicerar internt.

Jag vill veta mer om Employee experience Platform

pexels-lagos-food-bank-initiative-9968379

I vår digitala tidsålder är det avgörande för organisationer att ha en säker och effektiv plattform för att hantera sin interna kommunikation och informationsdelning. Rädda Barnen stod inför utmaningen att säkerställa att organisationens informationsflöde når alla deras medarbetare, samt att de kan arbeta på ett säkert och effektivt sätt.

 
Bakgrund

Rädda Barnens arbete kräver effektiv kommunikation och informationsdelning inom hela organisationen. I en tid där digital teknik och samarbetsverktyg spelar en avgörande roll, insåg Rädda Barnen att de behövde modernisera sin interna kommunikationsstruktur. Huvudfrågan var hur man skulle kunna bygga ett intranät som inte bara var modernt och användarvänligt, utan också säkert och skalbart.

Insats

Rädda Barnen bestämde sig för att samarbeta med oss på Exobe. Tillsammans satte vi upp en ambitiös plan för att bygga ett intranät som skulle passa Rädda Barnens specifika behov, både idag och på sikt. En av de mest utmanande aspekterna av projektet var att involvera hela organisationen i byggandet och underhållet av intranätet. Istället för att låta en enskild kommunikationsavdelning vara ansvarig för allt innehåll och alla nyhetsinlägg, gavs varje avdelning inom Rädda Barnen möjligheten att äga och publicera sitt eget innehåll på intranätet. Detta var ett stort steg mot att skapa ett engagerande och relevant intranät där varje medarbetare kunde bidra till att sprida information och dela kunskap inom sina respektive områden.

Rityta 3 kopia
“Exobe har varit vår trygghet genom hela resan, till exempel har alla avdelningar fått hjälp med att analysera sina behov av vårt nya intranät.” 

Anneli Fichtelius, Kommunikationspartner, Rädda Barnen

Resultat

Framtidens intranät med Viva Connections

Projektet resulterade i ett modernt och anpassningsbart intranät som mötte Rädda Barnens behov. Några av de viktigaste fördelarna inkluderar:

  • Förbättrat samarbete: Genom att ge varje avdelning ägarskap över sitt innehåll främjades samarbetet inom organisationen, och medarbetarna kan snabbare dela relevant information.
  • Snabbare uppdateringar: Innehållet på intranätet kan uppdateras snabbt och regelbundet, vilket höjer dess relevans och användbarhet.
  • Engagemang: Genom att involvera hela organisationen i innehållsproduktionen ökar engagemanget och medarbetarna känner sig mer delaktiga i organisationens verksamhet.
  • Närhet till medarbetarna: Genom Viva Connections kopplas intranätet direkt in i Teams, vilket ger en större närhet till medarbetarna och förenklar för alla att hitta nyhetsflöde och information på intranätet.

Det moderna intranätet som byggdes och lanserades med stöd av oss på Exobe möjliggör nu för Rädda Barnen att effektivt kommunicera, samarbeta och dela information internt. Det är ett bra exempel på hur digital teknik kan stödja och stärka organisationer som arbetar för en bättre värld.

Rityta 3 kopia 2
"Vi tänkte att det bara var ett intranät, men vi har av Exobe fått hjälp med att ställa rätt frågor för att arbeta vidare med våra arbetssätt kopplande till både intranätet och vårt samarbete i Teams."

Jessica Sjögren, Kommunikationschef, Rädda Barnen

Jag vill veta mer!

Är ni redo att ta steget mot framtidens intranät? Vi följer med på er resa mot ett tryggare och skönare arbetsliv. Fyll i formuläret nedan så svarar vi så fort vi kan.

Hidden

Utvalda insikter