Ett vägskäl | Skruva in och köpa it är två helt olika discipliner. Om du vill bli en bra beställare måste du släppa tanken på daglig kontroll och snabba åtgärder. I stället handlar det om ett långsiktigt arbete med fokus på hur den genomsnittliga leveransen fungerar.

Totalleverantör eller best of breed? Frågan är lika gammal som de funnits IT-avdelningar. Här är för- och nackdelarna med respektive strategi – och vad de innebär för din organisation.

Totalleverantör

Du har en eller ett fåtal kontaktpunkter med din leverantör. Med tydligt avtal och väl definierade SLA:er kommer du relativt enkelt att kunna följa upp vad du får för pengarna.

It är förstås en komplex leverans och det är svårt att gå från egen drift och utveckling till att outsourca exempelvis driften och övervakningen på ett bräde. Det kan vara svårt att mäta den service som funnits tidigare i leveransen – och översätta den till en avtalstext som är mätbar. Köparen vet helt enkelt inte – här och nu – vad hon eller han behöver.

 

”Just outsourcing i framförallt stora organisationer är svårt om det görs som en big bang. Resultatet är att man köpt sådant som man tror är vad organisationen behöver men man inser efter ett tag att det inte riktigt motsvarar behoven.”

Rekommendationen är att man utvecklas tillsammans med en totalleverantör. Driften eller övervakningen kan delas upp i flera steg och på så sätt kan man utveckla och komplettera leveransen eftersom. Det gäller att avtalen är skrivna så att det finns flexibilitet i varje steg av leveransen.

Best of breed

De bästa konsulterna eller teknikerna jobbar sällan hos de största konsult – och driftsbolagen. Du hittar dem hos små nischade bolag – ofta med molnet som leveranssätt. Självklart får du bättre stöd – även om timpriset är betydligt högre.

Spjutspetskonsulterna ställer dock större krav på dig som beställare. Det gäller att ha koll på status på hur projekt och olika leveranser går och få de olika leverantörerna att samarbeta på ett effektivt sätt. Du behöver helt enkelt fler egna projektledare som styr de stora viktiga projekten.

 

”Bara för att man är en duktig konsult innebär inte att man är bra på att samarbeta med andra konsulter. Dessutom saknar konsulterna ofta incitament att samarbeta. I många fall är de konkurrenter som vill skydda sin egen affär.”

Rekommendationen är att uppdragsgivaren aldrig släpper projektledarrollen i de IT-projekt som betyder något. Informella ledarroller som uppstår hos externa konsulter resulterar ofta i havererade projekt där alla skyller på alla. Men med tydliga projektledarroller och bra verktyg för övergripande projekthantering kan du dra nytta av all den spetskompetens som du kan köpa in från nischade konsulter och leverantörer.

Relaterade inlägg

Vill du vara säker på att inte missa något

Som du märker brinner vi för att dela med oss av våra erfarenheter, nyttiga lärdomar och spaningar ut i exosfären. Se till att följa vårt nyhetsbrev eller vårt flöde på Linkedin så du inte missar något.

Hidden