Microsoft 365 tar Office 365 ett steg längre. Office 365 står för molntjänster och produktivitetsmjukvaran medan Microsoft 365 lägger till Windows-licenser, enhetshantering, säkerhet och funktioner för efterlevnad av GDPR. Microsoft 365 är för IT-avdelningen vad Office 365 är för den enskilde medarbetaren. Microsoft 365 finns i två versioner, Microsoft 365 Business är för företag under 300 användare och Microsoft 365 Enterprise för de med fler än 300. Låt oss gå igenom vilka fördelar det finns med att uppgradera till Microsoft 365 (genomgången är baserad på Microsoft 365 E5). Längst ner på sidan kommer du även hitta en case för en av våra kunder där vi diskuterar dåtid, nutid och framtid i molnet.

En komplett mjukvarumiljö

Genom att Microsoft 365 innehåller både Office 365, licens för Windows 10 Enterprise och Enterprise Mobility and Security (EMS) får du allt du behöver för att dina medarbetare ska kunna vara produktiva i sin datormiljö. Enhetshanteringen som du som IT-avdelning får på köpet gör det dessutom enkelt att hantera och styra så att de enheter du är ansvarig för håller rätt nivå av kryptering och säkerhet.

Ta säkerheten på allvar

Med hjälp av Microsoft 365 kan du aktivera utökade säkerhetsfunktioner för dina användare, som inloggning med tvåfaktorsautentisering, tvingande säkerhetsnivå på lösenorden eller till och med använda system för biometrisk inloggning. Tjänsten Azure Threat Protection (ATP) har hand om säkerheten direkt från molnet och hjälper dig att skydda organisationen från både externa och interna hot. Systemet innehåller funktioner för att upptäcka och larma om avvikande beteenden från användarna, så som exempelvis om någon plötsligt börjar ladda ner stora mängder data eller misslyckas med flera inloggningsförsök. Skydd mot skadliga filer och trojaner i e-post ingår också.

Mobile Device Management

Central styrning av dina användares enheter kan spara mycket resurser och framförallt huvudvärk. Microsoft 365 innehåller tjänster för Mobile Device Management (MDM) som möjliggör styrning av bådemobiltelefoner, tablets och användarnas datorer. Skillnaden från att behöva sköta det manuellt är enorm. Genom tjänsten Intune kan du sätta upp regler för hur enheter som ansluts till ditt Microsoft 365-system måste bete sig. Exempelvis kan du styra så att alla enheter som kopplar upp sig måste vara krypterade och ha ett lösenord som uppfyller dina krav på säkerhet. Du kan också använda samma system för att distribuera ut uppdateringar, inställningsförändringar eller applikationer till de anslutna enheterna.

Datadirektivet från EU

En stor fördel med Microsoft 365 är att det ingår funktioner för att hantera GDPR. GDPR är dataskyddsförordningen från EU som ställer hårda krav på hur du samlar in och hanterar personuppgifter. En spännande funktion i Microsoft 365 är GDPR Policy Label som automatiskt känner igen personuppgifter i dokument och klassificerar dokumentet som innehåller känslig information. Med hjälp av artificiell intelligens känner systemet igen uppgifter som personnummer, adresser och passnummer igen. Det går även att definiera egna format som systemet ska reagera på. Genom funktionen Azure Information Protection (AIP) får du bra verktyg för att hantera märkning av dokument både från Policy Label och det du märker upp manuellt. AIP ger dig även en bra översikt över vilken information du lagrar, så att ni kan fullfölja era åtaganden enligt GDPR.

Att göra det rätt

Möjligheterna med Microsoft 365 är stora för allt från små till stora IT-avdelningar. Verktygen som erbjuds gör livet lättare både inom de mest uppenbara områdena och de lite svårare fallen, men det är också ett mer avancerat steg än att bara köpa in Office 365 och låta användarna klara sig själva. Med Microsoft 365 väcks frågor som du behöver reda ut när du tar ett molngrepp även på IT-infrastrukturen. Frågor om rätt säkerhetspolicy för din organisation och hur tjänsterna ska nyttjas så att ni får ut det absolut mesta från tjänsten behöver redas ut. Altitude 365 finns här för att lära dig hur du får ut som mest av Microsoft 365 och hjälper dig hela vägen från tanke till att hela organisationen är igång.

Genom vår erfarenhet av att jobba med både stora och små organisationer som tagit steget över till Microsoft 365, identifierade vi ett par viktiga områden där vi kunde komplettera det som Microsoft byggt. Resultatet blev två rapporter som underlättar ditt arbete med molntjänsterna ytterligare.

Cloud Cost Management

Hjälper dig att analysera kostnaderna för molntjänsten. Det är lätt att tappa bort sig när man går från att köpa licenser som investering, till att prenumerera på licenser och istället få en löpande kostnad per användare. Verktyget Cloud Cost Management hjälper dig att behålla full kontroll så att du kan allokera kostnader på förhand, följa upp hur mycket som förbrukas och förutse hur mycket dina molntjänster kommer kosta i framtiden. Verktyget är också riktigt kraftfullt om du behöver internfakturera användandet av Microsoft 365. Du hittar den på vår marknadsplats här!

Cloud Usage and Adoption

Hjälper dig att öka produktiviteten med Microsofts molntjänster. Genom rapporterna i Cloud Usage and Adoption får du insikter om hur tjänsterna från Microsoft 365 faktiskt används i din organisation. Den tidigare metoden att alla datorer skulle ha varsin fullfjädrad Office-licens håller inte för stora organisationer i molnmiljö. Här tjänar du på att istället anpassa licenserna efter vad som faktiskt används och genom Cloud Usage and Adoption får du verktygen att göra det på ett effektivt sätt. Håll koll på användare som inte nyttjar tjänsten, hitta de som använder den bäst och mät hur mogna användarna är i sitt molnanvändande. Rätt licens för rätt typ av användare blir enkelt med Cloud Usage and Adoption. Du hittar den på vår marknadsplats här!

Vingåkers Kommun

Vingåkers Kommun flytt till Microsoft 365

– En smartare kommun med Office365

De senaste fem åren har Vingåker kommun gått från att underhålla egna Exchange-servrar och hantera stora uppgraderingsprojekt, till att nästan helt förlita sig på Microsofts molntjänster. Med stöttning från Altitude 365 har de skapat förutsättningar för hemarbete och kan nu locka kompetens till kommunen genom sin långtgående digitalisering.

Ta del av vad Vingåkers kommun har att berätta om framtiden och samarbetet med Altitude 365 genom att klicka på knappen nedan.

 

Relaterade inlägg

Vill du vara säker på att inte missa något

Som du märker brinner vi för att dela med oss av våra erfarenheter, nyttiga lärdomar och spaningar ut i exosfären. Se till att följa vårt nyhetsbrev eller vårt flöde på Linkedin så du inte missar något.

Hidden