Hur man arbetar, i vilka miljöer och med vilka verktyg, påverkar faktorer som produktivitet och trivsel.
– Vi står inför stora förändringar och måste anpassa vårt sätt att arbeta, säger Anders Green, Cloud Security Advisor & Partner på Exobe.

Ett tryggare och skönare arbetsliv handlar mycket om att möjliggöra för människor att arbeta på ett sätt som inkluderar säkerhet, regelefterlevnad och riskkontroll. Med hjälp av moderna digitala verktyg och arbetssätt kan detta uppnås, samtidigt som man kan sluta lägga tid på enklare, tidskrävande uppgifter som tekniken kan ta över.

LMG-105-after_edit_1440px

Förbered er för AI i alla Microsoft 365-verktyg

AI är en möjliggörare för att få mer gjort med mindre insats. Samtidigt är tekniksprånget så stort att man måste vara förberedd för att integrera det i organisationen på rätt sätt.

– AI kommer med full kraft och redan nu måste företag börja anpassa sig, säger Anders Green.

Ett stort skifte som många företag redan genomgått är övergången till distansarbete. Med detta ökar kraven på säkerhet, då många medarbetare plötsligt sitter utanför kontorets säkra miljöer.

– Att skapa en säker arbetsmiljö ska inte vara krångligt. Man ska inte behöva ha olika VPN-uppkopplingar och en massa lösenord. Det finns smidigare lösningar för att skapa en säker arbetsmiljö, säger Tommy Clarke, Cloud Productivity Expert & Partner på Exobe.

En viktig aspekt av att kunna arbeta på ett effektivt sätt är att kommunicera optimalt

– och att ha rätt information i rätt typ av kanal. Viss information passar bättre på ett intranät, medan annan information lämpar sig bättre i Teams och ett tredje alternativ kan behöva lagras i ett Enterprise Risk Managementsystem.

”AI kommer med full kraft och redan nu måste företag börja anpassa sig”

Skapa förutsättningar för digitala möten som inkluderar alla

En annan viktig faktor är hur man hanterar möten – och hur man behandlar varandra i den digitala tillvaron.

– Överlag borde vi kunna vara bättre på att bjuda in till möten mer genomtänkt. Man ska fråga sig om alla verkligen alltid behöver vara med, och vad som förväntas av dem när de deltar, säger Tommy Clarke.

Det är i dag vanligt att några personer är på plats på företaget gemensamt i ett mötesrum, medan andra deltar via skärmen hemifrån eller från bilen. Det kan skapa en utmaning i att få alla att känna engagemang.

– Vi märker att många företag behöver hjälp att minska gapet mellan de som möts fysiskt i rummet och de som deltar på distans. Här behövs det bättre förståelse för hur man i rummet uppfattas på andra sidan i det digitala mötet, samt hur man kan möblera ett rum för att inkludera alla deltagare på ett jämlikt sätt. Genom att ta hänsyn till sådana detaljer kan man öka delaktigheten och effektiviteten på möten och därmed få ut mer av dem, avslutar Tommy Clarke.

Relaterade inlägg

Vill du vara säker på att inte missa något

Som du märker brinner vi för att dela med oss av våra erfarenheter, nyttiga lärdomar och spaningar ut i exosfären. Se till att följa vårt nyhetsbrev eller vårt flöde på Linkedin så du inte missar något.

Hidden