DALL·E-2023-01-25-15.35.10—We-are-on-the-edge-between-age-of-the-4th-and-5th-industrial-revolution,-with-a-sign-saying-23-and-an-arrow-pointing-into-colors-of-a-Hubble-telescope

Bild av DALL-E: “We are on the edge between age of the 4th and 5th industrial revolution, with a sign saying 23 and an arrow pointing into colors of a Hubble telescope picture in the far distance”

Vi är precis på gränsen mellan två tidsåldrar!

2022 tillhör den gamla 4:e industriella revolutionen. Vi står nu precis på gränsen in i något nytt och otroligt spännande som kommer förändra otroligt mycket, främst för oss som redan ligger i teknologins framkant.

c5585a4e-d72e-47df-bf2d-56510e61a7c2

Bilden ovan är till exempel genererad med DALL-E med frågan “We are on the edge between age of the 4th and 5th industrial revolution, with a sign saying 23 and an arrow pointing into colors of a Hubble telescope picture in the far distance” och är bara ett av de verktyg som fascinerar mig just nu.

2023 är början på den femte industriella revolutionen

För fem år sedan gjorde jag en presentation och den handlade om vart jag tyckte vi befann oss då rent tekniskt och fokuserade mycket på moln som möjliggörare för digitalisering.

Nu fem år senare så känns det otroligt frustrerande att höra att federerad chatt mellan offentliga verksamheter fortfarande verkar vara en olöst fråga. Samtidigt som vi är på väg in i en helt ny tidsålder där detta är vad vi pysslat med det senaste decenniet.

Så det är med ödmjukhet inför framtiden jag skriver detta då vi precis är i början på den 5e, samtidigt som inte ens alla riktigt kommit in i den 4e tidsåldern än!

ChatGPT, Microsoft Syntex och framtiden?

ChatGPT har kommit som en storm och är nog den första riktigt intelligenta introduktionen till AI som många människor får, därav dess snabba adoption med en miljon användare efter bara 5 dagar och där hela internet är fascinerat över hur det fungerar.

​​​​Det många missat är att Microsoft gått in och investerat i OpenAI och att ChatGPT är byggt ovanpå Azure så mycket av teknologierna är allmänt tillgängliga att bygga vidare på. Men Microsoft sover ju inte heller och har redan byggt in vissa saker i Microsoft 365 där Microsoft Syntex är ett lysande exempel. Men vi har även Teams Premium med funktioner som "Use AI to make the meetings you attend (and miss) more productive and impactful through live translation for captions to remove language barriers and intelligent recap features that offer smarter recordings with autogenerated chapters, AI-suggested action items, and insights to quickly catch up on missed meetings where your name was mentioned."​​​​​​​

Men hur kommer detta påverka oss i framtiden och vad bör vi tänka på för att använda detta på bästa sätt under 2023?

För att förstå min egen fråga frågade jag helt enkelt ChatGPT?

- What is the main difference between ChatGPT and "Microsoft Syntex"?

ChatGPT is a version of the GPT (Generative Pre-trained Transformer) language model that has been specifically fine-tuned for the task of chatbot dialogue generation. GPT is a transformer-based language model developed by OpenAI that has been trained on a large dataset of human-generated text and can be fine-tuned for a wide range of natural language processing tasks.

Microsoft Syntex, on the other hand, is a cloud-based service that uses advanced machine learning algorithms to extract structured data from unstructured text. It is designed to allow developers to easily extract and classify data from a wide range of sources, including documents, emails, and social media posts. Syntex can be used to extract a wide range of information, including names, dates, locations, and more.

In summary, ChatGPT is a language model for generating human-like text, while Microsoft Syntex is a service for extracting structured data from unstructured text. They are designed for different purposes and are used in different contexts.

- What are some major benefits of using such tools in the future of work?

There are several potential benefits to using chatbots and natural language processing tools in the future of work:

  1. Improved efficiency: Chatbots and natural language processing tools can automate certain tasks and processes, freeing up time for humans to focus on more complex or creative tasks.
  2. Enhanced customer service: Chatbots can provide 24/7 customer service, improving the experience for customers and potentially leading to increased satisfaction and loyalty.
  3. Increased productivity: Natural language processing tools can help employees to quickly and accurately process and analyze large amounts of data, enabling them to make more informed decisions and work more efficiently.
  4. Enhanced communication: Chatbots and natural language processing tools can facilitate communication and collaboration between employees, regardless of location.
  5. Reduced costs: Automating certain tasks and processes with chatbots and natural language processing tools can help to reduce labor costs and increase efficiency.

Overall, the use of chatbots and natural language processing tools has the potential to improve efficiency, productivity, and communication in the workplace, leading to better outcomes for businesses and employees.

 

- What are some major benefits of using Microsoft Syntex in the future of work?

Microsoft Syntex is a cloud-based service that uses advanced machine learning algorithms to extract structured data from unstructured text. Some potential benefits of using Microsoft Syntex in the future of work include:

  1. Improved efficiency: Microsoft Syntex can quickly and accurately extract structured data from unstructured text, saving time and effort for employees who would otherwise have to do this manually.
  2. Enhanced data analysis: Microsoft Syntex can extract a wide range of data types, including names, dates, locations, and more, enabling employees to more easily analyze and make sense of large datasets.
  3. Improved decision making: By making it easier to extract and analyze data, Microsoft Syntex can help employees to make more informed decisions based on accurate and up-to-date information.
  4. Enhanced communication: Microsoft Syntex can help to facilitate communication and collaboration between employees by making it easier to share and analyze data.
  5. Increased productivity: By automating certain data processing tasks, Microsoft Syntex can help to increase productivity and free up time for employees to focus on more complex or creative tasks.

Overall, Microsoft Syntex has the potential to improve efficiency, enhance data analysis and decision making, and increase productivity in the workplace.  Så även fast det inte är exakt samma så är det AI som hjälper oss att få ett skönare arbetsliv! Med detta har vi lämnat 2022 och den gamla tråkiga fjärde industriella revolutionen bakom oss och går in i den femte och framtiden! Och jag hoppas verkligen att vi under detta år får minst en anställd som är helt baserad på AI. 

Relaterade inlägg

Vill du vara säker på att inte missa något

Som du märker brinner vi för att dela med oss av våra erfarenheter, nyttiga lärdomar och spaningar ut i exosfären. Se till att följa vårt nyhetsbrev eller vårt flöde på Linkedin så du inte missar något.

Hidden