Ja, vi vet! Det är inte enkelt att hantera det konstanta flödet av nya funktioner i Microsoft 365. Som ett exempel så lanserade Microsoft 679 nya uppdateringar mellan november 2021 till mars 2023 för M365 och ytterligare 450 är planerade för utrullning under kommande 12 månaderna.

(https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/roadmap?filters=) 

Picture4

Detta är den första av en rad blogginlägg som vi kommer att publicera kring ämnet Microsoft 365 Evergreen förvaltning. Vi kommer att skriva om en rad olika dimensioner inom ämnet och ger tips för hur man ska tänka och komma igång.

Hur ska man hänga med i denna galna förändringstakt för Microsoft 365 och hur ska en organisation hinna lära sig använda alla nya funktioner på ett effektivt sätt?

En av Microsofts grundläggande principer för M365 är "Evergreen". Detta innebär att användare alltid har tillgång till den senaste versionen av produkten eller tjänsten. För en IT-organisation kan det bli utmanande eftersom det betyder att en produkt eller tjänst får kontinuerliga uppdateringar och förbättringar efter en livscykel som inte är fastställd av den interna IT-organisationen.

Microsoft 365 (M365) är en portfölj av molntjänster som ständigt utvecklas och uppdateras, allt för att öka produktiviteten och säkerheten för verksamheten. För att ta tillvara på den fulla potentialen av M365 är det nödvändigt att anpassa sin förvaltningsstrategi för möta dessa nya förutsättningar och få en Evergreen förvaltning på plats.

För att lyckas med detta behöver organisationen justera sin förvaltningsstrategi med en definierad process för hur organisationen ska hantera de många hundra nya funktionerna som Microsoft släpper årligen.

Utan förvaltningsstrategi riskerar det leda till att man betalar dyra licenspengar utan att verksamheten utnyttjar funktionaliteten till fullo. En av IT-organisationens viktigaste uppgifter blir därför att se till att verksamheten får rätt information och utbildning och därmed är väl rustade när nya funktioner och förmågor lanseras.

Med en genomtänkt strategi underlättar det för IT-organisationen att förvalta och verksamheten får det stöd och utbildning som krävs för att kunna använda de nya funktionerna på ett smart och effektivt sätt.

Men var ska man då börja när man vill implementera M365 förvaltning?

En bra start är att identifiera en tydlig ägare för M365-plattformen. Ägaren ansvarar för att det skapas en M365-roadmap och att en förvaltning av roadmapen etableras.

En roadmap ger organisationen en tydlig överblick över alla M365-projekt och hjälper till att undvika att bli ”slav” av M365:s eviga uppdateringar. Det gör också att man kan identifiera vilka lösningar som är mest relevanta för organisationen och att säkerställa att de får nödvändig prioritering. En roadmap hjälper också att säkerställa att alla Microsoft 365-projekt är realistiska och inriktade med organisationens mål och strategier. Genom att ha en roadmap kan organisationen också planera sin budget och resursallokering på ett effektivt sätt samtidigt som man undviker att betala för funktionalitet som inte nyttjas.

I kommande blogginlägg kommer vi gå djupare i dessa frågor och dela med oss av våra erfarenheter.


Övriga länkar

https://exobe.com/erbjudanden/evergreen-styrning-forvaltning-for-microsoft-365/

Relaterade inlägg

Vill du vara säker på att inte missa något

Som du märker brinner vi för att dela med oss av våra erfarenheter, nyttiga lärdomar och spaningar ut i exosfären. Se till att följa vårt nyhetsbrev eller vårt flöde på Linkedin så du inte missar något.

Hidden