pexels-mati-mango-5952651
För att säkerställa hög säkerhet krävs en kombination av avancerade verktyg och insiktsfulla strategier. Microsoft Defender for Cloud är en plattform som kan hjälpa organisationer att hantera och minska sina säkerhetsrisker i molnet. Låt oss utforska dess tekniska funktioner och fördelar för att förstå hur det kan gynna din organisation på ett mer detaljerat sätt.

Microsoft Defender for Cloud är uppbyggd kring tre grundläggande principer: DevSecOps, cloud security posture management (CSPM) och cloud workload protection platform (CWPP). Genom att integrera dessa principer erbjuder plattformen en omfattande säkerhetslösning som sträcker sig över hela molninfrastrukturen.

  • DevSecOps: Står för development, Security och Operations. Detta är ett ramverk som möjliggör Defender for Cloud – en proaktiv säkerhetsstrategi som införlivar säkerhet i varje steg av utvecklings- och driftprocessen.
  • CSPM: Cloud Security Posture Management handlar om att säkerställa att molninfrastrukturen och resurserna är konfigurerade och används enligt best practice. Med Defender for Cloud kan organisationer övervaka och granska sina molnkonfigurationer kontinuerligt för att upptäcka och åtgärda eventuella felkonfigurationer eller säkerhetsbrister.
  • CWPP: Cloud Workload Protection Platform fokuserar på att skydda de workloads och applikationer som körs i molnet. Defender for Cloud erbjuder avancerade säkerhetsfunktioner, som sårbarhetsbedömningar, hotdetektering och skydd mot skadlig kod, för att säkerställa att workloads är skyddade mot externa hot och attacker.
Funktioner och kapaciteter

Microsoft Defender for Cloud innehåller en rad kraftfulla funktioner och kapaciteter som kan hjälpa organisationer att stärka sin molnsäkerhet på flera nivåer.

  • Hotdetektering och respons: Plattformen använder beteendeanalyser och avancerade maskininlärningsalgoritmer för att upptäcka ovanliga och potentiellt skadliga aktiviteter i molnmiljön. Vid upptäckt av ett hot genereras varningar och plattformen kan vidta automatiserade åtgärder för att begränsa skadan.
  • Automatiserad säkerhetsbedömning: Defender for Cloud skannar och utvärderar kontinuerligt molnresurser för säkerhetsbrister och felkonfigurationer baserat på en uppsättning definierade säkerhetsstandarder och best practise. Detta hjälper till att identifiera och åtgärda potentiella säkerhetshot innan de kan utnyttjas av angripare.
Secure Posture

Med CSPM får du en bra överblick över dina Azure-resursers sårbarheter, och Microsoft uppdaterar rekommendationer kontinuerligt, vilket innebär att ett aktivt arbete med Defender for Cloud över tid är en nödvändighet.

Skärmavbild 2024-02-27 kl. 13.23.42

Defender for Cloud kategoriserar en lista med rekommendationer kopplade till respektive kategori. Till varje rekommendation får du en hel del information, allvarlighetsgrad, beskrivning på rekommendationen, information om hur du ska gå tillväga för att vidta åtgärder och vilka resurser det påverkar.

Skärmavbild 2024-02-27 kl. 13.25.35

Skärmavbild 2024-02-27 kl. 13.26.35

Secure Score

Secure score är en måttstock på hur väl en organisation följer best practice för säkerhet och efterlevnad inom Azure-miljön. Det ger en viss poäng baserat på en rad säkerhetsrekommendationer och åtgärder som kan vidtas för att förbättra den övergripande säkerhetsställningen.

Att använda Defender for Cloud som utgångspunkt för att analysera och bedöma Azure-miljön kan vara en enorm fördel för organisationer. Även om vissa av dess rekommendationer kanske inte är direkt applicerbara på specifik resurs som manuellt konfigurerats, är det fortfarande värdefullt att integrera dem i sin riskhantering. Detta kan göras genom att antingen betrakta dem som hanterade risker, som åtgärdade med tredjepartsverktyg, eller som accepterade risker, där man medvetet väljer att inte åtgärda dem av olika anledningar.

Att klassificera rekommendationer från Defender for Cloud som hanterade risker innebär att man aktivt arbetar för att åtgärda dem genom att exempelvis justera konfigurationer eller implementera extra säkerhetskontroller. Detta bidrar till att upprätthålla en hög Secure score genom att minska exponeringen för potentiella hot och sårbarheter.

Å andra sidan kan vissa rekommendationer betraktas som accepterade risker om de inte kan åtgärdas av olika skäl, till exempel på grund av kompatibilitetsproblem eller affärsbehov. I dessa fall måste organisationen vara medveten om riskerna och implementera kompenserade åtgärder för att minimera deras påverkan och skydda verksamheten så långt det är möjligt.

Genom att integrera både hanterade och accepterade risker från Defender for Cloud i sin riskhanteringsprocess kan organisationer skapa en balanserad och pragmatisk strategi för att förbättra sin säkerhetsställning. Detta möjliggör en kontinuerlig förbättring av Secure Score samtidigt som man tar hänsyn till verksamhetens behov och realiteter.

Cloud Workload Protection

Azure erbjuder omfattande skydd för olika typer av arbetsbelastningar, inklusive servrar, appservice, databaser, storage, containrar, key vault, resource manager och API:er. Säkerhetsåtgärderna varierar naturligtvis beroende på vilken typ av resurs det handlar om, och här kommer vi att ta upp ett exempel.

File integrity monitor (FIM), som faller under servrar, är en funktion som undersöker och spårar förändringar i operativsystemfiler, Windows-register och Linux-systemfiler. Övervakningen hjälper dig att snabbt upptäcka om en hotaktör kommit in i din miljö och försöker bygga upp sätt att hålla sig kvar i miljön (Persistence MITRE ATT&CK). Detta görs normalt genom att hotaktören lägger in en funktion så att deras mjukvara automatiskt startar upp tillsammans med operativsystemet. Defender for Cloud övervakar denna konfiguration och varnar om den ändras vilket snabbt ger dig information om att någon obehörig är inne i din IT-miljö. Detta steg kommer ofta tidigt i en attack och om man redan här kan stoppa hotaktören så minskar risken avsevärt för en större påverkan som vid en ransomeware-attack. Dessutom ändras denna typ av konfiguration ytterst sällan på servrar som körs, vilket ger dig ett träffsäkert larm.

DevSecOps

Med hjälp av DevSecOps stärker och effektiviserar du samarbetet mellan säkerhetsavdelningen och utvecklare. Detta syftar till att säkerställa att utvecklingsprocessen är säker och skyddad från potentiella hot och sårbarheter.

Det finns ett antal funktioner, men ett exempel är ”pull request annotation” vilket innebär att Defender for Cloud integrerar med Azure DevOps och hjälper utvecklarna att hitta säkerhetsproblem tidigt i processen. Om ett säkerhetsproblem upptäcks när en utvecklare försöker uppdatera koden, genom att göra en så kallad pull request, så kommer Defender skicka in detta som en kommentar i utvecklarens pull request där Defender berättar vad problemet är. Exempel på säkerhetsproblem som kan upptäckas är hårdkodade lösenord eller sårbarheter i applikationer och bibliotek. Skulle det visa sig att felet inte är så allvarligt, kan utvecklaren godkänna problemet direkt i Azure DevOps och lägga till en kommentar. Denna information skickas sedan tillbaka till Defender där säkerhetsteamet kan granska problemet.

Vad baseras dessa rekommendationer på?

Microsoft Defender for Cloud använder sig av policyn som kontrollerar regelefterlevnaden i din Azure-miljö. Som standard är Microsoft Cloud Security Benchmark påslaget för din subscription, men möjligheten att följa andra standarder finns också, till exempel NIST, CIS Microsoft Azure Foundations Benchmark och HIPAA/HITRUST.

Summering

Microsoft Defender for Cloud erbjuder en mängd fördelar som sträcker sig från grundläggande skydd till avancerade säkerhetsfunktioner – delvis tillgängliga utan extra kostnad, delvis som tillval mot en extra avgift. Det är viktigt att betrakta denna kostnad som en investering snarare än bara en utgift. Varför? För att den syftar till att minimera riskerna för potentiellt större kostnad och skador.

Vid första anblick kan det tyckas som en onödig utgift att investera i säkerhetsåtgärder, men när vi betraktar alternativet – risken för att drabbas av ransomware eller andra cyberattacker som kan orsaka allvarlig skada, både ekonomiskt och på varumärkesnivå – blir det tydligt att det är en investering väl värd att göra. En ransomware-attack kan leda till förlust av viktig data, driftavbrott och skadad företagsimage. Därför är det klokt att investera i säkerhetslösningar som kan förhindra sådana hot från att förverkligas.

Missa inte vårt webbinar om Azure 5 mars kl 9. Anmäl dig här! 

Relaterade inlägg

Vill du vara säker på att inte missa något

Som du märker brinner vi för att dela med oss av våra erfarenheter, nyttiga lärdomar och spaningar ut i exosfären. Se till att följa vårt nyhetsbrev eller vårt flöde på Linkedin så du inte missar något.

Hidden

Denna webbplats använder cookies

Cookies ("kakor") består av små textfiler. Dessa innehåller data som lagras på din enhet. För att kunna placera vissa typer av cookies behöver vi inhämta ditt samtycke. Vi på Exobe AB, orgnr. 556769-5605 använder oss av följande slags cookies. För att läsa mer om vilka cookies vi använder och lagringstid, klicka här för att komma till vår cookiepolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är cookies som måste placeras för att grundläggande funktioner på webbplatsen ska kunna fungera. Grundläggande funktioner är exempelvis cookies som behövs för att du ska kunna använda menyer och navigera på sajten.

Funktionella cookies

Funktionella cookies behöver placeras för att webbplatsen ska kunna prestera som du förväntar dig, exempelvis så att den känner av vilket språk som du föredrar, för att känna av om du är inloggad, för att hålla webbplatsen säker, komma ihåg inloggningsuppgifter eller för att kunna sortera produkter på webbplatsen utefter dina preferenser.

Cookies för statistik

För att kunna veta hur du interagerar med webbplatsen placerar vi cookies för att föra statistik. Dessa cookies anonymiserar personuppgifter.

Cookies för personlig anpassning

För att ge dig en bättre upplevelse placerar vi cookies för dina preferenser

Cookies för annonsmätning

För att kunna erbjuda bättre service och upplevelse placerar vi cookies för att kunna anpassa marknadsföring till dig. Ett annat syfte med denna behandling är att kunna marknadsföra produkter eller tjänster till dig, ge anpassade erbjudanden eller marknadsföra och ge rekommendationer kring nya koncept utifrån vad du har köpt tidigare.

Cookies för personlig annonsmätning

För att kunna visa relevant reklam placerar vi cookies för att anpassa innehållet för dig

Cookies för anpassade annonser

För att visa relevanta och personliga annonser placerar vi cookies för att tillhandahålla unika erbjudanden som är skräddarsydda efter din användardata